Khóa học Xem Tướng Bàn Tay

Khóa học Xem Tướng Bàn Tay là một khóa học giúp chúng ta có những kiến thức và hiểu biết về cách đọc bàn tay, những đường chỉ tay, các gò trên bàn tay, độ dài ngón tay, đốt tay… Mỗi một yếu tố đó lại ẩn chứa bên trong những bí mật về vận mệnh tương lai cần giải đoán của con người.

Học phí: 590,000 đ – Đăng ký học: Liên hệ Zalo 0983.83.8853

Xem toàn bộ 13 khóa học phong thủy

 

Chương trình học

 • Buổi 1: Làm quen với bộ môn xem tướng tay
  • Các khái niệm cơ bản của môn xem tướng tay
  • Mục đích của bộ môn xem tướng tay
  • Giới thiệu lịch sử hình thành môn học
  • Giới thiệu qua về cách thức xem tướng tay và việc lựa chọn bàn tay chính xác nhất
  • Tìm hiểu vị trí, khái niệm của 4 đường chỉ chính của bàn tay con người và các đường chỉ phụ
  • Tìm hiểu vị trí, khái niệm 7 gò chính của con người
  • Giới thiệu về các hình thức xem tướng tay khác
 • Buổi 2: Phân tích chuyên sâu các đường chỉ tay
  • Phân tích 4 đường chỉ cơ bản và các đường chỉ phụ của lòng bàn tay
  • Giới thiệu cách tính độ tuổi trên các đường chỉ
  • Luận giải các trường hợp đậm nhạt, màu sắc của đường chỉ
  • Luận giải các trường hợp về điểm khởi đầu của các đường chỉ
  • Luận giải các trường hợp khác nhau về điểm kêt thúc
  • Luận giải các trường hợp khác nhau về sự phân nhánh
 • Buổi 3: Phân tích chuyên sâu về các gò trên lòng bàn tay
  • Luận giải về tính chất của gò kim tinh
  • Luận giải về tính chất của gò thái dương
  • Luận giải về tính chất của gò thủy tinh
  • Luận giải về tính chất của gò thổ tinh
  • Luận giải về tính chất của gò mộc tinh
  • Luận giải về tính chất của gò thái âm
  • Luận giải về tính chất của gò hỏa tinh tinh
 • Buổi 4: Phân tích các dấu hiệu trên bàn tay để đoán và điều trị 1 số bệnh
  • Hướng dẫn chẩn đoán 1 số bệnh về dạ dày thông qua các dấu hiệu trên lòng bàn tay
  • Hướng dẫn chẩn đoán 1 số bệnh về ngũ quan chân tay thông qua các dấu hiệu trên lòng bàn tay
  • Hướng dẫn chẩn đoán 1 số bệnh về thần kinh thông qua các dấu hiệu trên lòng bàn tay
  • Giới thiệu các huyệt đạo trên lòng bàn tay để điều trị bệnh
  • Hướng dẫn các thuật kích thích để điều trị bệnh trên bàn tay