Khóa học Phong Thủy Chuyên Gia

Đây là khóa thứ ba trong các khóa học về bộ môn Phong Thủy, giúp chúng ta sắp xếp, bài trí nhà cửa, chọn đất xây nhà thuận với các nguyên lý của trời đất, đem lại cho con người cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Học phí: 790,000 đ – Đăng ký học: Liên hệ Zalo 0983.83.8853

Xem toàn bộ 13 khóa học phong thủy


Chương trình học

 • Buổi 1: Phái Phong Thủy Tam Hợp
  • Nhắc lại các khái niệm: vòng Hậu Thiên Bát Quái và hai mươi tư sơn vị
  • Bốn cặp Tam Hợp và Ngũ Hành hợp hóa
  • Khái niệm về Song Sơn Ngũ Hành
  • Thập nhị thần đại pháp
  • Vòng Tràng Sinh và các biểu hiện trạng thái của vạn vật
  • Tính chất cát hung của thập nhị tinh trong vòng Tràng Sinh
  • Tìm vị trí khởi an và chiều an thuận nghịch Trường Sinh theo tam hợp cục và Âm Dương Long
  • Định vị trí Tiêu Sa, Nạp Thủy
 • Buổi 2: Ứng dụng Dịch Học trong Phong Thủy
  • Bát Quái: khái niệm, hình quẻ, phân bố Bát Quái trong Hà Đồ và Lạc Thư
  • Khái niệm về quẻ Thượng, quẻ Hạ, quẻ Đơn, quẻ Kép, Trùng Quái
  • Khái niệm về lục hào, hào sơ cửu, sơ lục, cửu nhị, lục nhị,…, thượng cửu, thượng lục
  • Ý nghĩa của Lục Hào trong luận đoán Phong Thủy
  • Khái niệm về quẻ Thể, quẻ Dụng, hào Biến, hào Động
  • Phối Trùng Quái Mệnh Trạch
  • Phối Trùng Quái Sơn Hướng
  • Luận đoán Phong Thủy dựa trên tính chất cát hung của Lục Thập Tứ Quái và Lục Hào
 • Buổi 3: Chuyên sâu về Phong Thủy Loan Đầu
  • Nguyên tắc: Long Chân, Huyệt Đích, Sa Bao, Thủy Bọc
  • Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước
  • Tượng đất khuyết Thanh Long Bạch Hổ: Tả Sơn Đề, Hữu Sơn Đề
  • Hệ thống núi chính: Thái Tổ Sơn, Thiếu Tổ Sơn, Phụ Mẫu Sơn
  • Các hệ thống núi phụ trợ: Hộ Sơn, Án Sơn, Triều Sơn, Thủy Khẩu Sơn, Chủ Sơn
  • Các cách cục Thủy: Cửu Khúc Thủy, Củng Bối Thủy, Yêu Đới Thủy, Xung Tâm Thủy, Xa Hiệp Thủy, Lưu Nê Thủy, Phản Khiêu Thủy.
  • Nội ngoại Minh Đường
  • Vùng Đại khí, Trung khí và Tiểu khí
 • Buổi 4: Ngũ Tính Trạch Pháp
  • Khái niệm, ứng dụng của Ngũ tính trạch pháp
  • Phân loại họ Ngũ Tính theo Đôn Hoàng Bản Trạch Kinh: Giốc, Chủy, Cung, Thương, Vũ
  • Thuộc tính Ngũ Hành của Ngũ Tính
  • Giới thiệu về Ngũ Tính Nhân Trạch Đồ, Ngũ Tính Gia Trạch Đồ
  • Thập Nhị Thần trong Ngũ Tính Gia Trạch Đồ
  • Ứng dụng Ngũ Tính Trạch Pháp trong Phong Thủy: Ngũ Tính An Môn, Ngũ Tính Khai Tỉnh Pháp
  • Tặng miễn phí và hướng dẫn sử dụng phần mềm xem phong thuỷ tổng hợp do Phong Thủy VIETAA phát hành (chỉ áp dụng cho học trực tiếp)
  • Tổng kết toàn khóa