Giới thiệu các tầng của La Kinh

La kinh có nhiều loại, như loại 18 tầng, 22 tầng, 30 tầng… Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu loại loại 18 tầng, loại la kinh phổ biến nhất hiện nay. Sở dĩ nó phổ biến vì kích thước khá nhỏ gọn, vừa tay. Đồng thời với 18 tầng […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Đoài

Bếp số 57 : Bếp ĐOÀI phối với Cửa ĐOÀI (Đây là Bếp Phục vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát thuần Đoài). • Bếp Đoài phối Cửa Đoài là hai Kim tỷ hòa tất gia đọa hưng long. Nhưng vì Đoài Đoài thuần Am chẳng sanh hóa được, con cháu hiếm hoi, thành nhỏ […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Khôn

Bếp số 49 : Bếp KHÔN phối với Cửa KHÔN (Đây là Bếp Phục vị thất vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Khôn). • Bếp Khôn phối với Cửa Khôn là hai Thổ tỷ hòa, mà Thổ thì sanh Kim cho nên tiền của chất đầy nhà, phú quí có dư. Nhưng không […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Ly

Bếp số 41 : Bếp LY phối với Cửa LY (Đây là Bếp Phục vị đắc vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Ly). • Bếp Ly Hỏa phối với Cửa Ly cũng Hỏa, hai Hỏa tương tế nhau (lưỡng Hỏa thành viêm) cháy sáng lên mãnh liệt. Gia đạo thịnh phát ào ào […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Tốn

Bếp số 33 : Bếp TỐN phối với Cửa TỐN (Đây là Bếp Phục vị đăng diện. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Tốn). • Bếp Tốn phối Cửa Tốn là hai Mộc gặp nhau sinh vượng khí, lại thừa Phục vị Cũng Mộc tỷ hòa đăng diện, khá tốt: phụ nữ rất đảm […]