Chọn ngày tốt ngày xấu như thế nào?

Chọn ngày tốt là một phong tục không thể thiếu của dân tộc ta mỗi khi cần tiến hành một việc gì. Nếu chọn được ngày tốt, tránh ngày xấu thì việc sẽ thuận lợi. Bài viết này sẽ nêu ra một số điểm cần lưu ý khi chọn ngày tốt. Có rất nhiều hạn […]

Chọn ngày tốt căn bản cho 83 vụ

Trong phần này chỉ liệt kê ra 83 vụ thường gặp nhất , thông dụng nhất thôi , chứ không phải là đã đầy đủ toàn bộ. Nên nhớ đây chỉ là những ngày tốt căn bản , căn bản có nghĩa là cội rễ , cốt yếu thôi. Trong mỗi vụ ngoài các ngày […]