Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Văn khấn giải hạn sao Thái Âm Sắm lễ Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là saotốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Lễ vật gồm có: – Hương, hoa, quả, phẩm oản; – Tiền vàng; – Bài vị […]

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô Sắm lễ: Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến, bài vị màu vàng. SaoKế Đô là sao Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điềutốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn […]

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức Sắm lễ Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 hàng tháng, thắp 20 ngọn nến xếp.Mộc Đức là sao tốt nhưng không tốt cho những người vượng hoả. Lễ vật gồm có: – Hương, hoa, phẩm oản; – Tiền vàng; – Bài vị màu […]

Văn khấn giải hạn sao La Hầu

Văn khấn giải hạn sao La Hầu Sắm lễ Lễ cúng dâng sao La Hẩu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị màuvàng. La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ. Lễ cúng gồm có: – Hương hoa; – Tiền vàng; […]

Văn khấn dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu

Văn khấn dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh như: La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Kế Đô. Trong đó có sao vận tốt, lại có […]