Văn khấn kích hoạt Linh Phù Phong Thủy

Văn khấn lễ kích hoạt Linh Phù Phong Thủy 1. Chuẩn bị lễ ở ban thờ – Hương, hoa. – Một ngọn đèn hoặc nến. – Tiền vàng => 5 lễ tiền vàng. – Lễ xôi gà, hoặc xôi thịt, rượu tùy theo (Xôi đỗ màu vàng). – Một chai rượu trắng. – Hoa quả […]

Văn khấn lễ khai quang Phong Thủy Linh Bài

Văn khấn lễ khai quang Phong Thủy Linh Bài 1. Chuẩn bị lễ ở ban thờ – Hương, hoa. – Một ngọn đèn hoặc nến. – Tiền vàng => 5 lễ tiền vàng. – Lễ xôi gà, hoặc xôi thịt, rượu tùy theo (Xôi đỗ màu vàng). – Một chai rượu trắng. – Hoa quả […]