Tư vấn phong thủy nhà anh Hội

Tư vấn phong thủy nhà anh Hội   Nam mệnh: Thuộc tuổi Âm Nam Giờ sinh: Sinh vào giờ Bính Tí 丙子 (thuộc Dương Thủy; Giảm Hạ Thủy)/ Lưu ý: vì sinh sau 23 giờ (11h đêm) nên Phong Thủy sẽ tính sang giờ Tý của ngày hôm sau! Ngày sinh: Ngày 24/10/1981 Nhằm: Ngày […]