Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban là loại thước dùng để xác định các kích thước tốt xấu trong phong thủy. Ứng dụng thước Lỗ Ban có thể cho ta biết một kích thước là thuộc khoảng tốt hay xấu, cung tốt hay xấu. Từ đó chọn kích thước phù hợp nhất cho cửa giả, đồ đạc trong […]

Hướng dẫn thủ tục cúng lễ khi mua xe ô tô

Trước kia, dân gian vẫn thường quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Còn ngày nay, những chiếc xe cũng được xem là “cần câu cơm”, hay có ý nghĩa tương tự đối với nhiều người. Dù là xe máy hay ô tô thì việc xem ngày đẹp, tuổi đẹp, màu xe… hợp với […]

Hà đồ là gì

Hà đồ, cùng với Lạc thư, Bát quái là ba họa đồ có từ thời xa xưa, xuất phát từ các khu vực phía nam sông Dương Tử. Mỗi họa đồ được sử dụng vào một mục đích khác nhau. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào Hà đồ. Hà đồ là […]

Lạc thư là gì

Lạc thư, cùng với Hà đồ, Bát quái là ba họa đồ có từ thời xa xưa, xuất phát từ các khu vực phía nam sông Dương Tử. Mỗi họa đồ được sử dụng vào một mục đích khác nhau. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào Lạc thư. Lạc thư là […]

Tìm quẻ trạch

Quẻ trạch hay quái trạch là một khái niệm được sử dụng trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Nó chỉ quẻ của nhà, trong tám quẻ của Bát quái. Quẻ trạch là gì Quẻ trạch là quẻ của nhà ở, đất ở. Chữ trạch ở đây là nhà. Có dương trạch là nhà ở […]