Tại sao tư vấn đặt tên vẫn có nhiều chỗ bị ghi là hung

Nếu bạn là khách hàng đã sử dụng dịch vụ đặt tên cho con theo phong thủy của chúng tôi, thì có thể thấy một vài chỗ vẫn bị ghi là Hung (xấu). Tại sao tư vấn một cái tên tốt mà lại vẫn để bị xấu như vậy? Trước hết bạn cần hiểu một […]