Làm mâm lễ cúng dựng cửa chính là một việc làm không thể thiếu khi làm cổng ngõ của ngôi nhà để cầu mong các vị thần phù hộ độ trì cho mọi việc suôn sẻ.

Lễ cúng dựng cửa chính có ý nghĩa gì?

Theo quan niệm của người Việt xưa nay thì khi xây dựng xong phần cổng của ngôi nhà thường chủ nhà sẽ tổ chức lễ cúng mở cổng. Đây là việc làm có ý nghĩa như là việc thông báo với các vị chư thần, tổ tiên và cầu cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình.

Mâm cúng dựng cửa chính gồm những gì?

Một mâm cúng dựng cửa chính sẽ bao gồm các món lễ vật dưới đây:
Gà luộc 1 con ( để nguyên con không cắt bớt)
1 đãi xôi hay bánh chưng
1 chai rượu trắng
1 bao thuốc
Vàng mã, tiền.
5 lá trầu, 5 quả cau
Mâm ngũ quả ( 5 loại quả khác nhau, quả còn tươi)
Mâm cúng mở cổng cơ bản chỉ cần những món lễ vật trên nếu gia chủ có điều kiện thì có thể sắm thêm heo quay để cúng.

Văn khấn cúng dựng cửa chính

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con lạy Quan Đương niên.
Con lạy các Tôn phần bản xứ.
Tín chủ (chúng) con tên là:……………………………………………..
Ngụ tại địa chỉ………………………………………………………………….
Hôm nay là ngày……tháng……năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời xin thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo cổng nhà, ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, con xin kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ xây cổng nhà. Tín chủ con lòng thành lễ vật kính dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đường Thái tuế’ chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh đang cai quản trong khu vực này.
Con xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ con cúi xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật! .
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!