Lễ vật trưng bày mâm cúng đặt giường mới cần thiết những món vật sau:

– Một đĩa xôi
– Một con gà luộc
– Đĩa ngũ quả
– Lọ hoa tươi
– Rượu và nước
– 3 bộ quần áo và tiền vàng mã

Ngoài ra, bạn cũng có thể làm mâm lễ cúng đơn giản chỉ cần hoa quả, vàng mã và 3 nén nhang.

Bài văn khấn đặt giường mới đầy đủ và chi tiết

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Chúng con là: …………
Sống tại: …………
Hôm nay là ngày….là ngày lành tháng tốt…
Gia đình chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước bàn thờ gia tiên. Có lời thưa rằng vì chúng con tiến hành đặt giường mới cho căn nhà ở địa chỉ….. ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi…. cư ngụ cho gia đình, kinh doanh…..
Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong các vị thần linh soi xét và cho phép.
Chúng con thành tâm kính mời các vị Chư Phật, Chư Thần hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật chứng giám lòng thành và phù hộ độ trì, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các Thần linh cai quản trong xứ này.
Cúi xin các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đình được bình an mạnh khoẻ.
Chúng con tuy lễ bạc nhưng tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!