Để thay bàn thờ gia tiên, việc đầu tiên là gia chủ cần chọn ngày tốt, hợp với tuổi mệnh, sau đó chuẩn bị đầy đủ lễ cúng, văn khấn thay bàn thờ gia tiên và tiến hành cách thay bàn thờ gia tiên lần lượt.

Sắm lễ thay bàn thờ gia tiên mới

Văn khấn thay bàn thờ gia tiên mới

Khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ, đúng giờ tốt ngày lành, gia chủ đứng trước bàn thờ gia tiên cũ, chắp hai tay, cúi đầu, vái lạy thành kính với văn khấn thay bàn thờ gia tiên mới dưới đây.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương trời mười phương Phật. Con kính lạy các chư vị thần linh, hiển linh, hiển pháp, pháp thuật vô biên.
Hôm nay là ngày …. tháng …. năm ….
Tên con là ………… (Tín chủ của ………. địa chỉ ………..)
Con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới), mục đích con xin cầu………, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, vạn sự như ý.
Con xin kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại sống khôn thác thiêng, hôm nay con làm lễ bốc bát hương mới (thay bàn thờ mới), kính xin các cụ về phù hộ độ trì cho con cho cháu mạnh khỏe, an ninh khang thái, mọi việc được hanh thông.
Con kính lạy các bà cô tổ ông mãnh nội ngoại sống khôn chết thiêng cho con cầu ……………………
Cúng xong, hương cháy hết đợt thứ nhất, sau khi thắp đợt thứ hai thì bắt đầu hóa tiền vàng, tờ văn khấn. Vãi gạo, muối ra trước cửa ngõ (vãi riêng từng thứ). Lúc tàn hết hương thì xin hạ lễ. Lúc tàn hết hương thì xin hạ lễ, đem thịt và trứng sống luộc chín.

Sau khi cúng xin thay bàn thờ mới thì gia chủ tiến hành các thủ tục bốc bát hương và thay bàn thờ. Bàn thờ cũ không được tùy ý vứt bỏ mà phải có cách xử lý theo đúng quy chuẩn.

Xử lý bàn thờ cũ

Việc thay bàn thờ mới đồng nghĩa bạn sẽ phải bỏ bàn thờ cũ đi và không được để bàn thờ cũ trong nhà. Khi đó, bạn cần phân loại những đồ vật có thể hóa bằng cách đốt hoặc chôn dưới đất. Tuyệt đối không bán đồ thờ cũ vì điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng tổ tiên.

Cúng tạ lễ thay bàn thờ gia tiên mới

Để hoàn tất thủ tục thay bàn thờ gia tiên mới, sau khi thay xong gia chủ cần có lễ và văn cúng tạ thay bàn thờ.

Thông thường, thay bàn thờ gia tiên mới chỉ diễn ra trong một ngày trừ trường hợp gia chủ chuyển hẳn nhà qua nơi khác quá xa. Nếu không cùng ngày, gia chủ cần phải có mâm lễ tạ khi đã thay bàn thờ ở vị trí, nơi ở mới.