Văn khấn giao thừa ngoài trời

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

– Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

– Con kính lạy HoàngTthiên, Hậu Thổ, chư vịTtôn thần..

– Con kính lạy Ngày Cựu niên Đương cai Hành khiển.

– Con kính lạy Đương niên Thiên quan (Năm nào khấn danh vị của vị Hành khiển ấy) Năm. => TrịnhVương Hành khiển, thạch tinh hành binh chi thần, liễu tào phán quan. nam.(vd: 2013). các Ngài NGũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm…..

Tín chủ (chúng) con là :…..
Ngụ tại :…..

Giao thừa chuyển năm
Năm cũ qua đi
Năm mới đã đến
Tam dương khai thái
Vạn tượng canh thân.

Ngài Thái Tuê Tôn thần trên vâng lệnh thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh, tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc nhân ngày đầu xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sắm sửa hương hoa phẩm vật dâng lên trước án, cúng dâng phật thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén hương thơm, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời: ngài cưu niên đương cai Ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần; ngài bản cảnh thành hoàng chư vị dại vương, ngài bản xử thần linh thổ địa, phúc đức chính thần, các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch tài thần, các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin các vị giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, làm ăn phát đạt.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, Phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Khi khấn xong đốt thêm 4 cây nhang nhỏ, rồi ra cửa khấn tiếp và nhìn 4 hướng => đông, nam , bắc hoặc đông nam đối những người nào thuộc về ĐÔNG TỨ TRẠCH,còn hướng tây nam, tây bắc, đông bắc hoặc hướng tây đối với người nào thuộc về TÂY TỨ TRẠCH, rồi khấn rước các vị tài thần mời họ vào để dùng hương hoa sắm lể.của gia đình để cầu xin sức khỏe một năm an lành, hạnh phúc tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.