Văn khấn lễ khai quang Phong Thủy Linh Bài

1. Chuẩn bị lễ ở ban thờ
– Hương, hoa.
– Một ngọn đèn hoặc nến.
– Tiền vàng => 5 lễ tiền vàng.
– Lễ xôi gà, hoặc xôi thịt, rượu tùy theo (Xôi đỗ màu vàng).
– Một chai rượu trắng.
– Hoa quả màu vàng và đỏ: 1 đĩa.
– Trầu cau => 1 quả cau, một lá trầu.
– Nước lã => 1 cốc.
– Một bao thuốc lá, một gói bánh kẹo.

II. Làm lễ.

Bày biện và thắp hương, đặt Phong Thủy Linh Bài lên một cái đĩa, trên có lót một miếng giấy vàng hình tròn. Dùng một lễ tiền vàng lót ở dưới linh bài. Thắp hương 1 hoặc 3 nén. Sau đó, rót chút rượu ra tay rải trước ban thờ 1 chén. Trước khi làm lễ thì an Thổ địa Chân Ngôn, đọc:
Nam-mô tam mãn, đa một đà nẫm, án, độ rô, độ rô địa vĩ, ta bà ha. (3 lần)
Nam mô A di Đà Phật
Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật
Hôm nay, ngày…….Tháng…….năm…….
Cung thỉnh => Chư vị Phật Thánh thập phương hải hà vô lượng
Bản gia Ngũ phương ngũ thổ Long mạch, Tiền Hậu Địa chủ Tài thần.
Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Phúc đức chính thần vị tiền
Tín chủ con là:……tuổi:.. cùng toàn gia, nhờ ân đức chư vị Phật Thánh, Tôn thần, đã phù độ cho chúng con sinh sống, làm ăn trên căn nhà số:……..
Chúng con thấu hiểu sinh cư an lành may mắn, tất phải cầu Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, thu hút cát khí từ Thiên Địa Nhân, xuất chuyển hung khí, tà khí, sát khí. Trung hòa Nhân khí, để âm thuận dương hòa, nương vào Thiên Địa, Phật Thánh Tôn thần để được nhân khang vật thịnh, vô bệnh tật, khử tai trừ ách, biến hung vi cát, gia đạo khang an, trong ấm ngoài êm. Đón thời gặp vận may mắn, làm ăn hanh thông thuận toại, đắc tài đắc lộc, phát đạt sự nghiệp, công danh thành tựu.
Hôm nay nhân cát nhật lương thần, có Thiên khí sinh vượng, chúng con tu thiết lễ vật Hương đăng, quí tửu, hoa quả, vàng tiền, vật phẩm chi nghi cùng Phong Thủy Linh Bài trước linh vị Thần đài, trước là kính cẩn kinh mời chư vị Phật Thánh Tôn thần lâm giáng linh sàng thụ hưởng lễ vật. Sau nữa chúng con xin Phật Thánh cùng chư vị Tôn thần giáng linh khí cho Linh Bài của bản gia tín chủ để chúng con đặt vào nơi có linh khí nhằm hóa giải tà khí, sát khí, thu hút cát khí sinh vượng, nhờ ân đức của chư vị Phật Thánh Tôn thần để giáng phúc trừ họa cho toàn gia chúng con
Kính cáo chư vị Phật Thánh Tôn Thần giáng lâm linh đài chứng giám tâm thành của chúng con. Chúng con người trần, xin kính cáo chư vị, chúng con có tờ giấy cánh sớ kính cẩn tấu bày. Nếu việc thưa gửi có bề chưa thông suốt, nhờ có tờ sớ điệp này cũng mong chư vị Phật Thánh Tôn thần chấp lễ chấp cầu cho chúng con”.

Rồi đọc sớ cầu giáng linh vật cát tường Phong thủy
Phục dĩ
Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, Nãi Nhân Tâm Chi Kỳ Nguyện.
Tai ương dĩ giải trừ, Thánh lực dĩ giải trừ. Nhất niệm chí thành, Thập phương cảm cách.
Viên Hữu
Việt nam quốc – Hà nội thị – Hoàn Kiếm quận – Hàng Bạc phố; số nhà:..
(thay đổi theo thực tế)
Thượng phụng
Phật Thánh hiến cống, Kim tiết Xuân/ Hạ/ Thu/ Đông,
(mùa nào thì đọc mùa ấy)
Tiến lễ giải hạn tống ách trừ tai
Cầu gia nội bình an, Nhân khang Vật thịnh, Diên sinh trường thọ
Kim Thần Tín chủ:
…….. cùng hiền thê ……… và các con trai gái.v.v..
Cầu chư Phật, Thánh, Tôn thần, giáng linh cát tường chi vật thụ sinh vượng cát khí. gia tăng Phúc Lộc Thọ, hữu tinh lực mãnh lực khả hóa giải xuất hung tà sát khí. Ứng dụng Phong thủy phương vị chi hữu hiệu.
Ngọc bệ phủ giáng phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương thế số hệ.
Thiên cung hạ Càn Khôn phủ tái chi ân cảm.
Phật Thánh khuông phù chi đức Tư phùng lệnh tiết.
Kỳ an giải nhất thiết chi tai ương Kỳ vạn ban chi cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật. Tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân
Thượng Tấu – Cung Duy
Nam vô thập phương tam bảo chư đại bồ tát – Kim liên tọa hạ.
Tam giới thiên chúa – Tứ phủ vạn linh công đồng đại đế – Ngọc bệ hạ.
Tam tòa vương mẫu ngũ vị Hoàng thái tử, Vương quan Khâm sai, Công chúa Cung quyết hạ. Bản điện phụng tự nhất thiết uy linh – Vị tiền cúng vọng.
Hồng từ – Đồng thùy – Chiếu giám – Phục nguyện
Đại đức khuông phù ân hoằng tế độ giáng phúc lưu an trừ tai xá quá, Tỷ thần đẳng gia môn hanh thái bản – Bản mệnh bình an – Tam tai bát nạn sử vô xâm phạm chi ngũ bách phúc thiên tường – Thường hưởng thọ khang chi khánh nhật thiết sở cầu vạn ban như ý – Đãn thần hạ tình vô nhậm, Khích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ.

Thiên vận:
Quý Dậu Niên Thập nhị Nguyệt Đại cát nhật
Thần khấu thủ hòa nam bách bái cụ sớ

Sau đó thắp thêm một tuần hương mới, để Phong Thủy Linh Bài chiêu linh khí từ chư vị Phật Thánh Tôn thần, Chờ cho gần tàn tuần hương và lễ tạ, khấn:
Con lạy chín phương trời, mười phương Phật,
Cung thỉnh => Chư vị Phật Thánh thập phương hải hà vô lượng
Bản gia Ngũ phương ngũ thổ Long mạch, Tiền Hậu Địa chủ Tài thần.
Hôm nay nhân cát nhật lương thần, Tín chủ con là:…….
Cùng toàn gia trú tại: ………
Tâm thành tiến lễ cầu Phật Thánh Tôn thần giáng lâm Linh Bài, tiếp phúc lộc giáng linh an nhập vào Linh Bài, giải ách trừ tai, thu hút cát khí cho toàn gia chúng con niên niên bình an mạnh khỏe, giải chư nạn sự tán chư hung, tống nạn thị phi khẩu thiệt, thu hút cát, sinh, vượng khí, tiêu trừ nghiệp dữ, mừng đón duyên lành, cho toàn gia chúng con đắc thủ sự nghiệp hanh thông, sinh khí hưng long, bình an thông thuận, thủ đắc may mắn, chiêu tài tiến bảo, nhân khang vật thịnh.
Chúng con xin rập đầu khánh bái!

Sau đó, hóa vàng kết thúc buổi lễ. Hóa tất cả tiền vàng đã đặt dưới Phong Thủy Linh Bài.

Chọn giờ tốt để sử dụng Phong Thủy Linh Bài./.