Lễ khai quang là các buổi lễ điểm nhãn cho các vật phẩm phong thủy có linh khí như bức tượng Phật, tượng Thần hay chuông đồng, bát quái, Tỳ Hưu, tượng Rồng…

“Khai quang” là từ tóm tắt từ cụm “khai quang điểm nhãn” ý chỉ một hành động, một thông lệ để linh vật nhận biết chủ nhân. Từ đó, vật phẩm phong thủy đạt được sự cân bằng về âm dương, và có tác dụng cầu tài, hóa sát.

Các buổi lễ khai quang thường có 2 phần chính: lễ cúng và kết thúc với việc khấn, đọc tên chủ nhân. Sau khi khấn tên chủ nhân, vật phẩm phong thủy sẽ trở thành một loại phát khí. Là linh vật với nhiều khả năng giúp đỡ mang lại sự hưng thịnh và sung túc cho chủ nhân.

Khi nào cần khai quang cho vật phẩm phong thủy

Khi nào nên xem ngày khai quang cho vật phẩm phong thủy? Sau khi vừa mới mua về nhất định cần khai quang. Các linh vật đặt cố định trong nhà tại bàn thờ thuận tiện cho việc cúng đơm khai quang sẽ rất linh nghiệm.

Hiện nay, vật phẩm phong thủy gồm 2 loại chính: chấn tức vật phẩm có giá trị hóa giải điềm xấu, hóa giải tai ương, tích tụ vương khí và chiêu là vật phẩm có công dụng thu hút tài lộc, mang may mắn, thuận lợi đến cho chủ nhân.

Đối với các linh vật chúng ta thường mang theo bên mình rất dễ bụi bẩn. Vì thế, để đảm bảo công hiệu sau khi điểm nhãn bạn cần chú ý vệ sinh sạch sẽ thường xuyên.

Các bước khai quang cho vật phẩm

Khai quang còn được xem như là một quá trình giúp tẩy uế cho linh vật. Gột rửa đi những bụi bẩn còn che lấp đi ánh sáng và năng lượng của bảo vật. Chính vì thế, xem ngày tốt khai quang cho vật phẩm rất quan trọng

Các bước trong nghi thức khai quang

Bài chú Khai Quang:

Phụng thỉnh Thổ Địa chi Thần/ Phụng thỉnh Tài Thần/ Phụng thỉnh Tỳ Hưu, Thiềm thừ,…..(vật bảo cần khai quang)

Giáng hạ tại vị chứng minh – Kim vì ấn chú tên là ….Tuổi… (tên tuổi của chủ nhân). Phát Tâm phụng thờ cốt vị. Xin ngài giáng hạ nhập vô – Hồn nhãn nhập nhãn – Hồn nhĩ nhập nhĩ – Hồn tâm nhập tâm – Túc bộ khai quờn – Tâm can, tì phế, thận – Cấp cấp linh linh.

Sau đó cầm ba cây nhang chỉ vào từng chỗ mà đọc :

Điểm nhãn nhãn thông minh .

Điểm nhĩ nhĩ thinh thinh.

Điểm khẩu khẩu năng thuyết.

Điểm phủ túc thông hành.

Cấp cấp như luật lệnh.

Sau khi trì chú xong cần nói 3 lần “Tống Thần”

 

Lễ cầu Giáng Linh vào Linh vật phong thủy

Sau lễ khai quang điểm nhãn, có thể làm thêm lễ Cầu Giáng Linh (có thể bỏ qua nếu không cầu kỳ).

1. Chuẩn bị lễ ở ban thờ

2. Làm lễ:

Bày biện và thắp hương, đặt Linh Vật Phong Thủy lên một cái đĩa, trên có lót một miếng giấy vàng hình tròn. Dùng một lễ tiền vàng lót ở dưới linh vật. Thắp hương 1 hoặc 3 nén. Sau đó, rót chút rượu ra tay rải trước ban thờ 1 chén. Trước khi làm lễ thì an Thổ địa Chân Ngôn, đọc:

Nam-mô tam mãn, đa một đà nẫm, án, độ rô, độ rô địa vĩ, ta bà ha. (3 lần)
Nam mô A di Đà Phật
Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật
Hôm nay, ngày…….Tháng…….năm…….
Cung thỉnh => Chư vị Phật Thánh thập phương hải hà vô lượng
Bản gia Ngũ phương ngũ thổ Long mạch, Tiền Hậu Địa chủ Tài thần.
Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Phúc đức chính thần vị tiền
Tín chủ con là:……tuổi:.. cùng toàn gia, nhờ ân đức chư vị Phật Thánh, Tôn thần, đã phù độ cho chúng con sinh sống, làm ăn trên căn nhà số:……..
Chúng con thấu hiểu sinh cư an lành may mắn, tất phải cầu Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, thu hút cát khí từ Thiên Địa Nhân, xuất chuyển hung khí, tà khí, sát khí. Trung hòa Nhân khí, để âm thuận dương hòa, nương vào Thiên Địa, Phật Thánh Tôn thần để được nhân khang vật thịnh, vô bệnh tật, khử tai trừ ách, biến hung vi cát, gia đạo khang an, trong ấm ngoài êm. Đón thời gặp vận may mắn, làm ăn hanh thông thuận toại, đắc tài đắc lộc, phát đạt sự nghiệp, công danh thành tựu.
Hôm nay nhân cát nhật lương thần, có Thiên khí sinh vượng, chúng con tu thiết lễ vật Hương đăng, quí tửu, hoa quả, vàng tiền, vật phẩm chi nghi cùng Linh Vật Phong Thủy trước linh vị Thần đài, trước là kính cẩn kinh mời chư vị Phật Thánh Tôn thần lâm giáng linh sàng thụ hưởng lễ vật. Sau nữa chúng con xin Phật Thánh cùng chư vị Tôn thần giáng linh khí cho Linh Vật Phong Thủy của bản gia tín chủ để chúng con đặt vào nơi có linh khí nhằm hóa giải tà khí, sát khí, thu hút cát khí sinh vượng, nhờ ân đức của chư vị Phật Thánh Tôn thần để giáng phúc trừ họa cho toàn gia chúng con
Kính cáo chư vị Phật Thánh Tôn Thần giáng lâm linh đài chứng giám tâm thành của chúng con. Chúng con người trần, xin kính cáo chư vị, chúng con có tờ giấy cánh sớ kính cẩn tấu bày. Nếu việc thưa gửi có bề chưa thông suốt, nhờ có tờ sớ điệp này cũng mong chư vị Phật Thánh Tôn thần chấp lễ chấp cầu cho chúng con”.

3. Đọc sớ cầu giáng linh vật cát tường Phong thủy

Phục dĩ
Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, Nãi Nhân Tâm Chi Kỳ Nguyện.
Tai ương dĩ giải trừ, Thánh lực dĩ giải trừ. Nhất niệm chí thành, Thập phương cảm cách.
Viên Hữu
Việt nam quốc – Hà nội thị – Hoàn Kiếm quận – Hàng Bạc phố; số nhà:..
(thay đổi theo thực tế)
Thượng phụng
Phật Thánh hiến cống, Kim tiết Xuân/ Hạ/ Thu/ Đông,
(mùa nào thì đọc mùa ấy)
Tiến lễ giải hạn tống ách trừ tai
Cầu gia nội bình an, Nhân khang Vật thịnh, Diên sinh trường thọ
Kim Thần Tín chủ:
…….. cùng hiền thê ……… và các con trai gái.v.v..
Cầu chư Phật, Thánh, Tôn thần, giáng linh cát tường chi vật thụ sinh vượng cát khí. gia tăng Phúc Lộc Thọ, hữu tinh lực mãnh lực khả hóa giải xuất hung tà sát khí. Ứng dụng Phong thủy phương vị chi hữu hiệu.
Ngọc bệ phủ giáng phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương thế số hệ.
Thiên cung hạ Càn Khôn phủ tái chi ân cảm.
Phật Thánh khuông phù chi đức Tư phùng lệnh tiết.
Kỳ an giải nhất thiết chi tai ương Kỳ vạn ban chi cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật. Tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân
Thượng Tấu – Cung Duy
Nam vô thập phương tam bảo chư đại bồ tát – Kim liên tọa hạ.
Tam giới thiên chúa – Tứ phủ vạn linh công đồng đại đế – Ngọc bệ hạ.
Tam tòa vương mẫu ngũ vị Hoàng thái tử, Vương quan Khâm sai, Công chúa Cung quyết hạ. Bản điện phụng tự nhất thiết uy linh – Vị tiền cúng vọng.
Hồng từ – Đồng thùy – Chiếu giám – Phục nguyện
Đại đức khuông phù ân hoằng tế độ giáng phúc lưu an trừ tai xá quá, Tỷ thần đẳng gia môn hanh thái bản – Bản mệnh bình an – Tam tai bát nạn sử vô xâm phạm chi ngũ bách phúc thiên tường – Thường hưởng thọ khang chi khánh nhật thiết sở cầu vạn ban như ý – Đãn thần hạ tình vô nhậm, Khích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ.

Thiên vận:
Quý Dậu Niên Thập nhị Nguyệt Đại cát nhật
Thần khấu thủ hòa nam bách bái cụ sớ

4. Lễ tạ:

Sau đó thắp thêm một tuần hương mới, để Linh Vật Phong Thủy chiêu linh khí từ chư vị Phật Thánh Tôn thần, Chờ cho gần tàn tuần hương và lễ tạ, khấn:

Con lạy chín phương trời, mười phương Phật,
Cung thỉnh => Chư vị Phật Thánh thập phương hải hà vô lượng
Bản gia Ngũ phương ngũ thổ Long mạch, Tiền Hậu Địa chủ Tài thần.
Hôm nay nhân cát nhật lương thần, Tín chủ con là:…….
Cùng toàn gia trú tại: ………
Tâm thành tiến lễ cầu Phật Thánh Tôn thần giáng lâm Linh Vật Phong Thủy, tiếp phúc lộc giáng linh an nhập vào Linh Vật, giải ách trừ tai, thu hút cát khí cho toàn gia chúng con niên niên bình an mạnh khỏe, giải chư nạn sự tán chư hung, tống nạn thị phi khẩu thiệt, thu hút cát, sinh, vượng khí, tiêu trừ nghiệp dữ, mừng đón duyên lành, cho toàn gia chúng con đắc thủ sự nghiệp hanh thông, sinh khí hưng long, bình an thông thuận, thủ đắc may mắn, chiêu tài tiến bảo, nhân khang vật thịnh.
Chúng con xin rập đầu khánh bái!

Sau đó, hóa vàng kết thúc buổi lễ. Hóa tất cả tiền vàng đã đặt dưới Linh Vật Phong Thủy.

 

Một số sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng vật phẩm phong thủy