Phong Thủy VIETAA

Văn khấn đổi tên

Mục lục bài viết

Văn khấn đổi tên

Làm trước: Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Nhà

1. Sắm Lễ:
– 01 mâm cơm cúng gia tiên (cơm, canh, đồ xào, đồ kho mặn, xôi gà. Trừ đồ hải sản.)
– 01 đĩa trái cây gồm 05 loại quả.
– 01 bình hoa gồm 05 loại hoa (trừ hoa hồng)

2. Cách khấn:

– Thắp hương cầm trước trán niệm câu thần chú: án lam tỏa ra (03 lần)

– Sau đó quỳ thẳng người xuống trước ban thờ hai tay chắp trước ngực khấn:

– Nam Mô A Di Đà Phật (03 lần)

– Ngưỡng cầu Triệu Vương hành Khiển, Tam Thập Lục Phương Hành Bình chi thần, Biểu Tào Phán Quan giáng lâm đàn tiền chứng minh.

– Ngưỡng cầu Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần giáng lâm đàn tiền chứng minh.

– Ngưỡng cầu Đông Trừ Tư Mạng Táo phủ Thần Quân, phúc Đức Chánh Thần, Bảo Hộ Gia Trạch, Hà tai suy giảm, Hà phước gia tăng, Hữu cầu giai ứng đại bi đại nguyện, Đại Thánh đại từ – Đông trù Tư Mạng Đại Thiên Tôn giáng lâm đàn tiền chứng minh.

– Ngưỡng cầu Ngũ Phương Ngũ Thổ long thần, Tiền Hậu Địa chủ Tài Thần giáng lâm đàm tiên chứng.

Làm Sau: Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Chùa

1. Sắm Lễ:
– Hương, nến (1 cặp), trà (chè), quả ( 5 loại), hoa ( 1 bó hoa, lưu ý không dùng hoa hồng) đến chùa sắp lễ vật vào 1 mâm.
– Giấy tiền vàng cúng phật ( bao nhiêu tùy tâm) xếp cùng với sớ xin cải danh vào 1 đĩa riêng.
– Có thể Công Đức (tùy tâm)
Lưu ý: – Tờ tên nhỏ bỏ vào ví như bùa hộ thân, còn tờ tên gốc cất đi () không được làm mất). Nếu mất phải báo ngay cho thầy được biết.

2. Cách Khấn

Tất cả mọi lễ vật đều cúng ở bàn tam bảo:
– Thắp 3 nén hương quỳ trước chánh điện bàn tam bảo khấn
– Án, lam tỏa ra ( 3 lần)
– Cắm hương vào bát (1 nén ở giữa, 2 nén ở 2 bên)
– Sau đó đứng thẳng lưng chấp tay trước ngực đọc Chí tâm

Sánh Lễ: Nam mô Tận hư không. Biến pháp giới, quá hiệ vị lai, thập phương chư phật, Tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ Tam Bảo (1 lạy) lạy đầu tiếp đất. Sau đó đứng lên đọc tiếp.

Chia sẻ

Các bài viết khác