Quan Công còn được gọi với tên khác là quan Vân Trường, Quan Vũ, Quan Thánh… Đây là vị tướng giỏi, lừng lẫy của nhà Đông Hán cũng như trong lịch sử Tam Quốc. Ông chính là người góp nhiều công sức cho việc thành lập nhà Thục Hán. Từ đó, phò trợ cho hoàng đế tài hoa Lưu Bị trong sự nghiệp của mình.

Tính đến hiện nay, Quan Vũ chính là nhân vật lịch sử được biết đến nhiều nhất tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hình tượng quan Công đã được thần thánh hóa với những chiến tích hư cấu nhằm đề cao lòng trung nghĩa, phẩm chất đạo đức.

Sắm cỗ

Khi biện cỗ thờ quan Thánh Đế Quân, bạn có thể chuẩn bị cỗ chay hoặc cỗ mặn. Đó là do sinh thời, ngài là người phàm ăn, dễ ăn. Khi thác xuống, quan Công được nương nhờ vào nhà Phật và trở thành già Lam hộ Pháp. Chính vì vậy, ngài có thể thụ hưởng cả cỗ chay lẫn cỗ mặn.

Các món cần có trong một mâm cỗ chay

Các món cần có trong mâm cỗ mặn

Bài văn khấn tượng quan Công

Khi thực hiện nghi lễ cúng quan Công, bạn cũng cần đọc bài văn khấn. Dưới đây là bài văn khấn thường dùng nhất.

Nam mô Quan Thánh Đế Quân

  • Hôm nay là ngày: ……
  • Gia chủ con là: ……..
  • Sinh năm: ……
  • Ngụ tại địa chỉ: …………

Chúng con xin được sắm sanh chút lễ mọn, hoa quả đầu mùa, nước sạch, cơm thanh. Con xin kính dâng lên ngày, cảm tạ đức trì gia, trấn trạch, độ cho thân thể kiện khang, tươi tốt.

Con xin ngài Thánh Đế Quân phù trọ cho con và gia đình được niên niên vững bền, vạn sự may máy, thuận buồm xuôi gió.

Lời ít lòng nhiều, xin kính dâng lễ mọn lên Ngài. Mời ngài về thụ hưởng.

Nam mô quan Thánh đế quân!