BÌNH GIẢI PHONG THỦY

Thông tin về Trạch Mệnh

Thông tin về Mệnh

Nam mệnh

Thông tin về Trạch

Dương Trạch

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Đồ hình bát quái

Đồ hình vận 9 (từ 2024 đến hết 2043)

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Phần 1 – Phân tích tổng quan phong thủy nhà

Sự thay đổi vận và ảnh hưởng tới ngôi nhà

Phong thủy của nhà trong vận 9 (từ 2024 đến hết 2043)

Hướng nhà và cửa chính

Khu vực trung cung

Phòng ngủ gia chủ

Bếp nấu

Cầu thang và giếng trời (thang máy)

Phòng khách

Phòng thờ

(*) Lưu ý: có thể chỉ cần đọc đến đây là đủ, phần dưới nếu cần tìm hiểu kỹ có thể đọc thêm, không thì bỏ qua cũng được.

 

Phần 2 – Phân tích chi tiết từng thế nhà và cách hóa giải

Lưu ý: những nội dung dưới đây chỉ áp dụng trong vận 8.

Thế nhà này theo Huyền Không là thế Sơn Thủy Vô Định (Sơn Hướng Vô Định)

Đây là thế nhà kiêm hướng, sao chủ vận được thay thế bằng Thế quái. Sao chủ vận không phân bổ ở các vị trí chính tắc nên đây là thế nhà Sơn Hướng Vô Định, không tốt cũng không xấu.

Thế nhà này không bị phạm Phản Ngâm hay Phục Ngâm

Thế nhà này không bị phạm vào Đại Tiểu Không Vong

Thế nhà này không bị phạm vào Thái Tuế, Tuế Phá hay Tam Sát

Bát Sát – Hoàng Tuyền:

Xét các thế Âm Dương Hợp Thập, Thiên Địa Sinh Thành:

Bát Du Niên:

Chòm sao Phúc Đức:

Xét tính chất của cửu tinh (sinh vượng suy tử):

Tương quan các cặp sao sơn hướng trên các cung địa bàn:

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Phần 3 – Nội lục sự, bố trí các yếu tố trong nhà

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎