Thông tin về gia chủ (Mệnh) và căn nhà (Trạch)

Gia chủ (Mệnh):

Nhà (Trạch)

Đồ hình phong thủy bát cung

Đồ hình phong thủy vận 8
Đồ hình phong thủy vận 8

Đồ hình phong thủy vận 8 (hình trên) sẽ có ảnh hưởng tới nhà trong vận 8 hạ nguyên (từ năm 2004 đến năm 2023). Còn bắt đầu từ năm 2024 là sang vận 9, sẽ ảnh hưởng theo đồ hình phong thủy vận 9 (như hình dưới). Vận 9 kéo dài từ năm 2024 đến 2043, trước khi trở lại vận 1.

Cần biết rằng, phong thủy của một ngôi nhà không phải bất biến. Cũng như cuộc đời con người trong lá số tử vi, có nhiều đại vận, tiểu vận. Có lúc thăng, lúc trầm, lúc vinh, lúc nhục. Ngôi nhà vào mỗi vận cũng có tính chất khác nhau. Do đó khi chuyển vận, cần cải tạo lại ngôi nhà cho phù hợp.

Đồ hình phong thủy vận 9
Đồ hình phong thủy vận 9

 

Phân tích Dương Trạch Tứ Yếu

Ghi chú: Chi tiết về các trạch hạn vui lòng xem ở phần Phân tích chuyên sâu các trạch hạn bên dưới.

Trong nhà ở dương trạch, quan trọng nhất là 4 yếu tố, gọi là Dương Trạch Tứ Yếu. Bao gồm: Môn, Chủ, Táo, Thờ:

MÔN:

Cải tạo hướng nhà trong vận 8 (từ nay đến hết 2023)

Cải tạo hướng nhà trong vận 9 (từ năm 2024 đến hết 2043)

BẾP NẤU (TÁO):

Tam quy

Tọa và hướng của bếp trong hai vận 8, 9

GIƯỜNG NGỦ GIA CHỦ:

PHÒNG THỜ:

 

Phân tích chuyên sâu các trạch hạn

Thế nhà này theo Huyền Không là thế Thượng Sơn Hạ Thủy (Hữu Sơn Tả Hướng)

Thế nhà này theo Huyền Không bị phạm Phục Ngâm

Thế nhà này không bị phạm vào Đại Tiểu Không Vong

Thế nhà này bị phạm vào Tuế Phá Lâm Môn

Bát Sát – Hoàng Tuyền:

Xét các thế Âm Dương Hợp Thập, Thiên Địa Sinh Thành:

Bát Du Niên:

Chòm sao Phúc Đức:

Xét tính chất của cửu tinh (sinh vượng suy tử):

File CAD