Lục thập hoa giáp là một khái niệm thường gặp trong hệ thống lịch tính thời gian của các ngành khoa học cổ đại phương Đông. Vậy ý nghĩa của nó là gì?

Lục thập hoa giáp là gì

“Lục Thập” nghĩa là 60.
“Hoa Giáp” nghĩa đen là một chu kỳ hoa nở.

Hiểu cách đơn giản hơn, Hoa giáp chính là chu kỳ vận hành của các con giáp. Hay chính là vòng tuần hoàn của các con giáp. Bắt đầu từ Giáp Tý đến cuối cùng là Quý Hợi kết thúc một vòng tuần hoàn. Rồi lại tiếp tục quay trở lại Giáp Tý bắt đầu một chu kỳ tuần hoàn mới.

Từ “hoa” ở đây với ý nghĩa như một mùa hoa nở. Chỉ chu kỳ tuần hoàn quay trở lại sau khi kết thúc. Người ta còn gọi là 60 Giáp Tý.

Như vậy, định nghĩa chính xác là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng thiên can với 5 chu kỳ hàng địa chi thành hệ sáu mươi năm (lục thập). Theo chu kỳ này, 1 vòng 60 năm được bắt đầu từ Giáp Tý đến Quý Hợi. Từ năm thứ 61 lại quay về Giáp Tý. Năm thứ 121,181… cũng quay trở lại Giáp Tý.

Xem thêm bài viết về Can Chi trên Wikipedia

Vòng lục thập hoa giáp

Bảng dưới đây là liệt kê toàn bộ 60 hoa giáp và tính chất ngũ hành tương ứng. Trên cơ sở đó ta có thể tính được sự sinh khắc của các hoa giáp, tính tuổi xung khắc của 60 hoa giáp.