Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ Đặt tên theo phong thủy của chúng tôi, thì có thể thấy có trường hợp cùng một chữ, nhưng số nét lại khác nhau.

Tại sao cùng một chữ lại có số nét khác nhau

Dịch vụ Đặt tên con theo phong thủy (hay bộ Định danh kỳ thư) được nghiên cứu trên cơ sở tiếng Hán phồn thể. Do có sự chuyển ngữ nên sẽ dẫn đến trường hợp cùng một chữ tiếng Việt lại có hai hoặc nhiều chữ gốc trong tiếng Hán. Các chữ này mang ý nghĩa khác nhau. Có thể viết khác nhau, hoặc đọc khác nhau, hoặc cả viết và đọc đều khác nhau.

Ví dụ:

Chữ Dương với ý nghĩa là cây dương

 

Chữ Dương với ý nghĩa là mặt trời

Như vậy, có thể thấy trường hợp này như một dạng từ đồng âm khác nghĩa. Không phải chữ Dương nào khi dùng để đặt tên cũng chỉ mang một ý nghĩa cố định. Mà tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh, mỗi câu chuyện của từng gia đình, mà ý nghĩa của nó có thể khác nhau. Ví dụ: đặt tên là Thùy Dương, thì chữ Dương hiểu là cây dương. Nhưng đặt tên là Đại Dương, thì rõ ràng Dương ở đây là biển. Đặt tên là Minh Dương, thì hẳn phải là mặt trời, vì chữ Minh nghĩa là sáng.

Do đó, trong bộ Định danh kỳ thư, sẽ có trường hợp cùng một họ Dương mà có số nét hoặc hành khác nhau. Ta hiểu đó là do sự khác nhau về mặt ngữ nghĩa của từ gốc trong tiếng Hán.