Đặt tên theo phong thủy cho con trai đẻ năm Quý Mão 2023

Đặt tên cho con là một việc khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Vậy bạn sẽ chọn tên nào để đặt cho con của mình đẻ vào năm Quý Mão 2023? Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái tên Khởi nhé!

Đặt tên theo phong thủy miễn phí bởi thầy Đàm Kỳ Phương tại đây.

Trước hết phải biết đôi chút về chữ Khởi:

Các cách ghép tên lót với chữ Khởi: Quang Khởi, Thế Khởi, Hữu Khởi, Phương Khởi, Danh Khởi, Thành Khởi, Thịnh Khởi, Hoàng Khởi, Việt Khởi, Công Khởi, Quý Khởi, Thuận Khởi, Trọng Khởi, Duy Khởi, Nhật Khởi, Huy Khởi, Minh Khởi, Xuân Khởi, Ngọc Khởi, Đức Khởi, Quốc Khởi, Mạnh Khởi, Đình Khởi, Bá Khởi

Những tên này mang ý nghĩa gì:

Tại sao nên đặt tên con theo phong thủy?

Vì sao phải tìm tên thuận phong thủy, đây là câu hỏi chắc hẳn nhiều người chưa biết, hoặc không thực sự hiểu rõ. Đặt tên theo phong thủy sẽ giúp cho con luôn gặp nhiều bình an, bình an cát tường.

Đặt tên theo phong thủy miễn phí bởi thầy Đàm Kỳ Phương tại đây.

Phân tích thử cái tên Hoàng Mạnh Khởi theo phong thủy

Phân tích một trường hợp giả định với Nữ mệnh, Họ Hoàng như sau:

Nữ mệnh

Phân tích tên Hoàng Mạnh Khởi: 5.5/10 điểm

1. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Niên Mệnh:

2. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Tứ Trụ Mệnh:

3. Số nét của Ngũ Cách:

4. Phối hợp Tam Tài giữa Thiên cách, Địa cách và Nhân cách:

5. Ảnh hưởng của Thiên cách, Địa cách, Ngoại cách lên Nhân cách:

5. Phối quẻ dịch từ tên:

Đánh giá điểm chung cho tên này: 5.5/10 điểm