Phong Thủy VIETAA

https://vietaa.com/bai-viet/dat-ten-con/cach-dat-ten-hop-phong-thuy-voi-ten-tuan-cho-con-trai-sinh-nam-2022

Mục lục bài viết

Con trai sinh năm Nhâm Dần 2022 đặt tên Tuấn có hợp phong thủy?

Đặt cho con một cái tên hay là dã dành tặng cho con một món quà ý nghĩa. Vậy nếu con nhà bạn sinh năm Nhâm Dần 2022 thì nên đặt tên là gì? Hãy thử đọc qua bài viết này với gợi ý đặt tên cho con với tên Tuấn.

Cùng thầy Đàm Kỳ Phương đặt tên cho bé theo phong thủy.

Giới thiệu về chữ Tuấn:

 • Từ gốc: 俊
 • Số nét: 9
 • Ngũ hành: Hỏa
 • Giải nghĩa: Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi

Các chữ đệm thường được ghép với chữ Tuấn: Sĩ Tuấn, Ngọc Tuấn, Quốc Tuấn, Bá Tuấn, Phương Tuấn, Đăng Tuấn, Huy Tuấn, Danh Tuấn, Khoa Tuấn, Minh Tuấn, Nhật Tuấn, Đức Tuấn, Văn Tuấn, Thanh Tuấn, Trường Tuấn, Thái Tuấn, Hùng Tuấn, Khải Tuấn, Hà Tuấn, Vũ Tuấn, Khiêm Tuấn, Sơn Tuấn, Cảnh Tuấn, Trung Tuấn, Đình Tuấn, Hải Tuấn, Việt Tuấn, Khôi Tuấn, Thế Tuấn, Hữu Tuấn, Hưng Tuấn, Hoàng Tuấn, Chí Tuấn, Công Tuấn, Anh Tuấn, Thịnh Tuấn, Hoài Tuấn, Gia Tuấn, Mạnh Tuấn, Duy Tuấn, Doanh Tuấn, Thành Tuấn, Trọng Tuấn, Hồ Tuấn, Khang Tuấn, Thiện Tuấn, Bảo Tuấn, Quang Tuấn

Các tên này mang nghĩa là:

 • Chí Tuấn:
  • Chí (志, 7 nét, hành Hỏa): Ý chí, chí hướng
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Thiện Tuấn:
  • Thiện (善, 12 nét, hành Kim): Thiện, lành, người tài giỏi
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Nhật Tuấn:
  • Nhật (日, 4 nét, hành Thổ): Mặt trời, ngày
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Doanh Tuấn:
  • Doanh (盈, 9 nét, hành Thổ): Đầy đủ, phong phú, tràn đầy
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Trung Tuấn:
  • Trung (忠, 8 nét, hành Hỏa): Trung thành
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Văn Tuấn:
  • Văn (文, 4 nét, hành Thổ): Văn hóa, kiến thức
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Việt Tuấn:
  • Việt (越, 12 nét, hành Thổ): Nước Việt, người Việt
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Sĩ Tuấn:
  • Sĩ (士, 3 nét, hành Kim): Học trò, quan chức, người có học thức
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Khải Tuấn:
  • Khải (凱, 12 nét, hành Mộc): Thắng lợi
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hùng Tuấn:
  • Hùng (雄, 12 nét, hành Kim): Mạnh khỏe
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Anh Tuấn:
  • Anh (英, 8 nét, hành Thổ): Người tài giỏi
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Gia Tuấn:
  • Gia (家, 10 nét, hành Hỏa): Nhà, gia đình
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hữu Tuấn:
  • Hữu (友, 4 nét, hành Thổ): Bạn bè
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hoàng Tuấn:
  • Hoàng (皇, 9 nét, hành Thủy): Vua, to lớn, họ Hoàng
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Thanh Tuấn:
  • Thanh (青, 8 nét, hành Kim): Màu xanh
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hà Tuấn:
  • Hà (何, 7 nét, hành Thủy): Họ Hà, con sông, sông nước
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hồ Tuấn:
  • Hồ (狐, 8 nét, hành Thủy): Hồ ly, con cáo, con chồn
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Khoa Tuấn:
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Đình Tuấn:
  • Đình (廷, 7 nét, hành Hỏa): Triều đình, cung đình, cái sân
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Quang Tuấn:
  • Quang (光, 6 nét, hành Mộc): Ánh sáng
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Ngọc Tuấn:
  • Ngọc (玉, 5 nét, hành Thổ): Viên ngọc, đẹp đẽ
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Sơn Tuấn:
  • Sơn (山, 3 nét, hành Kim): Núi
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Phương Tuấn:
  • Phương (方, 4 nét, hành Thủy): Phương hướng, phương cách, phương diện, họ Phương
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Thịnh Tuấn:
  • Thịnh (盛, 11 nét, hành Kim): Nhiều, đầy đủ, phồn thịnh
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Minh Tuấn:
  • Minh (明, 8 nét, hành Hỏa): Sáng, sáng sủa, rõ ràng, minh bạch
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Đức Tuấn:
  • Đức (德, 15 nét, hành Hỏa): Đạo đức, ân đức
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Trường Tuấn:
  • Trường (長, 8 nét, hành Hỏa): Lâu dài
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Huy Tuấn:
  • Huy (煇, 13 nét, hành Thủy): Ánh sáng, soi chiếu
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Công Tuấn:
  • Công (公, 4 nét, hành Mộc): Công bằng, của chung, họ Công
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Khang Tuấn:
  • Khang (康, 11 nét, hành Mộc): Khỏe mạnh, an khang
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Thái Tuấn:
  • Thái (蔡, 14 nét, hành Kim): Họ Thái
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Bảo Tuấn:
  • Bảo (寳, 19 nét, hành Thủy): Quý giá
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Bá Tuấn:
  • Bá (霸, 21 nét, hành Thủy): Người đứng đầu, mạnh mẽ
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Đăng Tuấn:
  • Đăng (登, 12 nét, hành Hỏa): Lên, leo lên (phát triển)
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Mạnh Tuấn:
  • Mạnh (孟, 8 nét, hành Thủy): Anh cả, anh lớn, họ Mạnh, mạnh mẽ, tiến lên
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Trọng Tuấn:
  • Trọng (重, 9 nét, hành Hỏa): Kính trọng, coi trọng
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hoài Tuấn:
  • Hoài (懹, 20 nét, hành Thủy): Nhớ nhung, trong hoài niệm, hoài cổ
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Thế Tuấn:
  • Thế (勢, 13 nét, hành Kim): Thế lực, thế mạnh, tình thế
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Khiêm Tuấn:
  • Khiêm (謙, 17 nét, hành Hỏa): Khiêm tốn, khiêm nhường
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Cảnh Tuấn:
  • Cảnh (耿, 10 nét, hành Thủy): Sáng sủa, cảnh sắc, thanh cảnh, họ Cảnh
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Danh Tuấn:
  • Danh (名, 6 nét, hành Thủy): Danh tiếng, tên họ
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Quốc Tuấn:
  • Quốc (囯, 7 nét, hành Mộc): Quốc gia
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Khôi Tuấn:
  • Khôi (魁, 13 nét, hành Thủy): Đứng đầu, sao Khôi, khôi ngô, cao lớn
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Duy Tuấn:
  • Duy (維, 14 nét, hành Thổ): Gìn giữ (trong duy trì)
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Thành Tuấn:
  • Thành (成, 6 nét, hành Kim): Hoàn thành, thành đạt, thành tựu
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Vũ Tuấn:
  • Vũ (禹, 9 nét, hành Thủy): Họ Vũ
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hưng Tuấn:
  • Hưng (興, 16 nét, hành Kim): Hưng thịnh
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
 • Hải Tuấn:
  • Hải (海, 10 nét, hành Thủy): Biển cả
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi

Có nên đặt tên con theo phong thủy?

Tại sao phải xem tên theo phong thủy, đây là câu hỏi chắc hẳn nhiều người chưa biết, hoặc không thực sự hiểu rõ. Đặt tên theo phong thủy sẽ mang lại cho con luôn gặp nhiều hạnh phúc, may mắn cát tường.

Cùng thầy Đàm Kỳ Phương đặt tên cho bé theo phong thủy.

Phân tích thử cái tên Nguyễn Huy Tuấn theo phong thủy

Phân tích một trường hợp giả định với bé trai họ Nguyễn như sau:

Nam mệnh

 • Ngày sinh: 26/12/2022
 • Sinh giờ: Mậu Ngọ (11-13h)
 • Nhằm ngày âm lịch: Ngày 4 tháng 12 năm Nhâm Dần
 • Tháng sinh (âm lịch) là tháng 12, nhưng thực tế ngày 4 tháng 12 vẫn đang ở tiết Đông chí, là tiết thuộc tháng 11, nên phải coi tháng sinh là tháng 11.
 • Niên mệnh: Kim (Kim Bạch Kim)
 • Mệnh quẻ: Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh
 • Thuộc tuổi: Dương Nam
 • Tứ trụ: Giờ Mậu Ngọ, ngày Quý Sửu, tháng Nhâm Tí, năm Nhâm Dần
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (0), Thủy (16), Mộc (18), Hỏa (30), Thổ (172)
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Âm Dương: Âm (17), Dương (11)

Phân tích Phong Thủy cái tên Nguyễn Huy Tuấn

 • Chữ Nguyễn (阮, 6 nét, hành Mộc): Họ Nguyễn, nước Nguyễn
 • Chữ Huy (煇, 13 nét, hành Thủy): Ánh sáng, soi chiếu
 • Chữ Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi

1A. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Niên Mệnh:

 • Tên Tuấn mang hành Hỏa
 • Hành bản mệnh là hành Kim
 • Khi phối hợp với nhau: Hành của Tên thuộc Hỏa. Hành của Bản mệnh thuộc Kim. Hành của Tên khắc chế hành của Bản mệnh. Bản mệnh bị Tên tương khắc, khí lực suy giảm.
 • Đánh giá: 0.0/0.5 điểm

1B. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Tứ Trụ Mệnh:

 • Tứ trụ mệnh (四柱命理學) là bốn trụ (cột) bao gồm: Thời trụ (时柱), Nhật trụ (日柱), Nguyệt trụ (月柱) và Niên trụ (年柱) của một người. Khi sinh ra đã hình thành Tứ trụ, và thường thì Tứ trụ sẽ không được cân bằng về ngũ hành. Trong khi theo thuyết Ngũ hành, thì thành phần ngũ hành phải cân bằng mới tốt. Do đó khi chọn tên cần bổ khuyết tứ trụ, giúp cân bằng ngũ hành.
 • Bát tự (tứ trụ mệnh) là: Giờ Mậu Ngọ, ngày Quý Sửu, tháng Nhâm Tí, năm Nhâm Dần
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (0), Thủy (16), Mộc (18), Hỏa (30), Thổ (172)
 • Các hành đang bị quá vượng: Thổ
 • Các hành đang bị quá nhược (suy): Kim, Hỏa, Mộc, Thủy
 • Tên Tuấn mang hành Hỏa
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (0), Thủy (16), Mộc (18), Hỏa (30), Thổ (172)
 • Hành của Tên là hành bị suy trong tứ trụ, giúp cân bằng tứ trụ, rất tốt.
 • Hành của Tên tiết chế hành bị suy trong tứ trụ (Mộc), càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Hành của Tên khắc chế hành bị suy trong tứ trụ (Kim), càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Hành của Tên bổ trợ hành đang vượng trong tứ trụ (Thổ), càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Đánh giá: 0.0/2 điểm

2. Số nét của Ngũ Cách:

 • Thiên Cách (天格 Tian Ge): Thiên cách không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của thân chủ nhưng nếu kết hợp với nhân cách, lại có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong sự nghiệp. Thiên Cách có: 7 nét (Hành Kim, Cát): Thất hoạch, tinh lực vượng thịnh, đầu não minh mẫn, bài trừ vạn nan, tất hoạch thành công; Quyền uy độc lập, thông minh xuất chúng, làm việc cương nghị, quả quyết nên vận cách thắng lợi. Nhưng bản thân quá cứng rắn, độc đoán, độc hành sẽ bị khuyết điểm, gãy đổ. (七劃 專心經營,和氣致祥,排除萬難,必獲成功)
 • Nhân Cách (人格 Ren Ge): Nhân cách là trung tâm của lý số phẫu tượng tên người, có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời con người về vận mệnh, tính cách, thể chất, năng lực, sức khoẻ, hôn nhân. Nhân Cách có: 19 nét (Hành Thủy, Bình): Thập cửu hoạch, thành công tuy tảo, thận phòng khuy không, nội ngoại bất hoà, chướng ngại trùng trùng; Có tài năng, trí tuệ có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng quá cứng rắn nên sẽ có hại ngoài ý, khó tránh khổ sở, hoặc phải trốn tránh vì quan quyền, thiếu thực lực, tài năng chấn hưng sự nghiệp. (十九劃 成功雖早,慎防空虧,內外不合,障礙重重)
 • Địa Cách (地格 Di Ge): Địa cách chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc đời con người từ tuổi nhỏ đến hết tuổi thanh niên (từ 1-39 tuổi), vì vậy nó còn gọi là Địa cách tiền vận. Địa Cách có: 22 nét (Hành Mộc, Hung): Nhị nhị hoạch, thu thảo phùng sương, hoài thủ bất ngộ, ưu sầu oán khổ, sự bất như ý; Số này như sương xuống mùa thu, bạc nhược yếu hèn nhiều việc phiền phức, khó thành chí nguyện, cốt nhục chia lìa, côi cút cô đơn, bệnh hoạn dây dưa, mọi việc đều không như ý. (二二劃 秋草逢霜,懷才不遇,憂愁怨苦,是不如意)
 • Ngoại Cách (外格 Wai Ge): Ngoại cách cũng có ảnh hưởng đến các mặt của cuộc đời nhưng không bằng Nhân cách. Từ mối quan hệ lý số giữa Ngoại cách và Nhân cách, có thể suy đoán mối quan hệ gia tộc và tình trạng xã giao. Ngoại Cách có: 10 nét (Hành Thủy, Hung): Thập hoạch, ô vân già nguyệt, ám đạm vô quang, không phí tâm lực, đồ lao vô công; Đây là vận số đại hung, đen đủi như mật trời lặn, đoản mệnh bần cùng, sớm vắng cha mẹ anh em, suốt đời bệnh hoạn, chỉ có người cẩn thận nỗ lực phấn đấu; ngay cả nửa đời trước được vận thịnh, cũng phải làm nhiều việc thiện mới thoát khỏi bước đường cùng. (十劃 烏雲遮日,黯淡無光,空費心力,徒勞無功)
 • Tổng cách (总格 Zong Ge): Tổng cách chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc đời con người từ tuổi trung niên đến tuổi già (từ 40 tuổi trở đi) vì vậy còn gọi là Tổng cách hậu vận. Tổng cách có: 28 nét (Hành Kim, Hung): Nhị bát hoạch, ngư lâm hạn địa, nan đào ác vận, thử số đại hung, bất như cánh danh; Số này là số đại hung trống rỗng, diệt vong, họa hoạn, biệt ly, tai họa bất ngờ không dứt, khắc với lục thân, ly dị. (二八劃 魚臨旱地,難逃厄運,此數大凶,不如更名)
 • Đánh giá: 1.0/3 điểm

3. Phối hợp Tam Tài giữa Thiên cách, Địa cách và Nhân cách:

 • Thiên cách mang hành Kim
 • Địa cách mang hành Mộc
 • Nhân cách mang hành Thủy
 • Khi phối hợp với nhau được Tam Tài mang ý nghĩa: Trong cuộc sống thường bị chèn ép, làm việc dễ thất bại, gặp nhiều khó khăn, thậm chí đoản mệnh hoặc mắc các bệnh nan y (hung).. Đánh giá: Hung.
 • Đánh giá: 0.0/2 điểm

4. Ảnh hưởng của Thiên cách, Địa cách, Ngoại cách lên Nhân cách:

 • Thiên cách mang hành Kim, Nhân cách mang hành Thủy, phối hợp với nhau được điềm: Có việc lo liệu ngoài ý, có được huệ trạch của ông bà. Trong gia đình bị hoạn nạn và bệnh hoạn. Đánh giá: Hung
 • Địa cách mang hành Mộc, Nhân cách mang hành Thủy, phối hợp với nhau được điềm: Cảnh ngộ an toàn, thành công thuận lợi gọi là hướng phát triển đi lên. Đánh giá: Cát
 • Ngoại cách mang hành Thủy, Nhân cách mang hành Thủy, phối hợp với nhau được điềm: Hơi hướng nội, có thể phát triển, có của cải, nhưng ích kỷ, làm người giữ của. Đánh giá: Cát
 • Đánh giá: 1.0/1.5 điểm

5. Phối quẻ dịch từ tên:

 • Lấy tổng số nét của tên (Tổng cách) làm quẻ hạ, quẻ bản mệnh (mệnh quái) làm quẻ thượng, phối được quẻ dịch là: Địa Thủy Sư (quẻ Cát)
 • Lời quẻ: 師: 貞 , 丈 人 吉 , 无 咎 (Sư : Trinh, trượng nhân cát, vô cữu.). Quẻ Sư chỉ vận thế đang trong lúc khó khăn, nhưng tương lai sẽ tốt, nên phải nhẫn nại cố gắng chờ thời, không nên nôn nóng. Tài vận sắp đến. Thi cử không nên chủ quan làm hỏng bài. Tình yêu hôn nhân có chút khó khăn.
 • Đánh giá: 1.0/1 điểm

Chia sẻ

Các bài viết khác