Bản mẫu kết quả dịch vụ tư vấn

Bản mẫu dưới đây chỉ để xem hình thức và nội dung tư vấn, nên có thể bị giới hạn về số lượng kết quả so với thực tế.

TÌM NGÀY GIỜ ĐẸP XÂY NHÀ

Nam mệnh
 • Sinh ngày: 24/10/1982
 • Nhằm ngày âm lịch: Ngày 8 tháng 9 năm Nhâm Tuất
 • Mệnh niên: Thủy (Đại Hải Thủy)
 • Quẻ mệnh: Ly Hỏa, thuộc Đông Tứ mệnh
 • Dùng phép nguyên cục ngũ hành: Giờ Bính Tuất, ngày Canh Thìn, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Tuất
 • Thuộc tuổi: Dương Nam
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (81), Thủy (16), Mộc (9), Hỏa (39), Thổ (93)
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Âm Dương: Âm (8), Dương (8)

HƯỚNG DẪN

Để tìm được thời điểm xây nhà phù hợp phải trải qua đủ 4 cấp độ:
 • Đầu tiên là tìm Năm đẹp, nếu năm cần xây mà không đẹp thì có thể mượn tuổi.
 • Thứ hai, sau khi chọn được năm thì chọn tiếp đến tháng đẹp.
 • Thứ ba, sau khi chọn xong tháng thì chọn một ngày đẹp trong tháng đó.
 • Cuối cùng, sau khi đã có ngày thì chọn lấy một canh giờ trong ngày.
 • Lưu ý rằng, nếu ở bước chọn Năm mà phải mượn tuổi, thì phải dùng tuổi mượn đó để xem tháng, ngày và giờ.
 • Bảng dưới đây đánh giá điểm tốt xấu (để xây nhà) của thân chủ trong vòng 2 năm tới. Nếu trong trường hợp muốn mượn tuổi thì thông báo lại cho chúng tôi tuổi của người được mượn, để chúng tôi tiến hành tính lại.
 • CHỌN NĂM

  Có thể dựa vào số điểm đánh giá để chọn. Nếu điểm dưới 7 thì nên mượn tuổi. Danh sách mượn tuổi được liệt kê ngay dưới mỗi năm.

  NămTam TaiKim LâuHoang ỐcCửu TrạchĐiểm
  2021
  Tân Sửu
  Không phạm
  Tam Tai
  Không phạm
  Kim Lâu
  Không phạm
  Hoang Ốc
  Phạm
  Cửu Trạch
  8
  Các tuổi có thể mượn đứng tên xây nhà trong năm 2021: 1951 (7 điểm), 1952 (8 điểm), 1954 (8 điểm), 1955 (8 điểm), 1958 (7 điểm), 1959 (7 điểm), 1960 (7 điểm), 1963 (8 điểm), 1964 (8 điểm), 1966 (7 điểm), 1967 (7 điểm), 1968 (7 điểm), 1970 (8 điểm), 1975 (7 điểm), 1976 (7 điểm), 1978 (7 điểm), 1979 (8 điểm), 1982 (8 điểm), 1984 (7 điểm), 1986 (7 điểm), 1987 (7 điểm), 1988 (8 điểm), 1991 (8 điểm)
  2022
  Nhâm Dần
  Không phạm
  Tam Tai
  Không phạm
  Kim Lâu
  Phạm
  Hoang Ốc
  Phạm
  Cửu Trạch
  5
  Các tuổi có thể mượn đứng tên xây nhà trong năm 2022: 1953 (8 điểm), 1955 (8 điểm), 1958 (7 điểm), 1959 (7 điểm), 1961 (7 điểm), 1962 (8 điểm), 1965 (8 điểm), 1967 (7 điểm), 1969 (7 điểm), 1970 (7 điểm), 1971 (8 điểm), 1974 (8 điểm), 1977 (7 điểm), 1978 (7 điểm), 1979 (7 điểm), 1983 (8 điểm), 1985 (7 điểm), 1986 (7 điểm), 1987 (7 điểm), 1989 (8 điểm)

  ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

  CHỌN THÁNG

 • Sau khi chọn được năm với điểm tốt theo bảng trên thì tìm tháng tương ứng với năm đó có điểm số tốt theo bảng dưới đây.
 • Nếu bắt buộc phải làm vào năm xấu (điểm thấp) thì có thể chọn tháng tốt (điểm cao) để bù lại.
 • Các tháng được tính theo tháng âm lịch.


 • ThángThiên CanĐịa ChiNgũ HànhPhúc ĐứcĐiểm
  Các tháng trong năm Tân Sửu 2021
  Tháng 1
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaTam HợpXung khắcĐiên Cuồng4.0
  Tháng 2
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaLục HợpBình hòaPhúc Đức8.0
  Tháng 3
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaLục xungBình hòaÔn Hoàng2.0
  Tháng 4
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaBình hòaTương hợpTấn Tài7.5
  Tháng 5
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaTam HợpTương hợpTrường Bệnh6.0
  Tháng 6
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaBình hòaBình hòaTố Tụng3.5
  Tháng 7
  Năm Tân Sửu
  Tương xungBình hòaBình hòaQuan Tước5.5
  Tháng 8
  Năm Tân Sửu
  Tương hợpLục HạiXung khắcQuan Quý5.0
  Tháng 9
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaBình hòaXung khắcTự Ải2.5
  Tháng 10
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaBình hòaXung khắcVượng Trang5.5
  Tháng 11
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaBình hòaXung khắcHưng Phước5.5
  Tháng 12
  Năm Tân Sửu
  Bình hòaBình hòaTương hợpPháp Trường4.5
  Các tháng trong năm Nhâm Dần 2022
  Tháng 1
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaTam HợpTương hợpTấn Tài9.0
  Tháng 2
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaLục HợpBình hòaTrường Bệnh5.0
  Tháng 3
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaLục xungBình hòaTố Tụng2.0
  Tháng 4
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaBình hòaBình hòaQuan Tước6.5
  Tháng 5
  Năm Nhâm Dần
  Tương xungTam HợpBình hòaQuan Quý7.0
  Tháng 6
  Năm Nhâm Dần
  Tương hợpBình hòaXung khắcTự Ải3.5
  Tháng 7
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaBình hòaXung khắcVượng Trang5.5
  Tháng 8
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaLục HạiTương hợpHưng Phước6.0
  Tháng 9
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaBình hòaTương hợpPháp Trường4.5
  Tháng 10
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaBình hòaXung khắcĐiên Cuồng2.5
  Tháng 11
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaBình hòaXung khắcPhúc Đức5.5
  Tháng 12
  Năm Nhâm Dần
  Bình hòaBình hòaBình hòaÔn Hoàng3.5

  ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

  CHỌN NGÀY GIỜ

 • Sau khi chọn được tháng theo bảng trên thì tiếp tục chọn ngày tốt theo bảng dưới đây.
 • Nếu bắt buộc phải làm vào năm xấu, tháng xấu (điểm thấp) thì có thể chọn ngày tốt (điểm cao) để bù lại.
 • Sau khi chọn được ngày phù hợp thì chọn luôn giờ tốt ngay phía dưới ngày tương ứng.


 • Ngày DL/ÂLCan ChiTrựcThiên CanĐịa ChiNgũ HànhĐiểm
  5/1/2021
  22/11 năm Canh Tí
  Quý SửuTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Dần (3-5h): 7.3 điểm
  • Mão (5-7h): 8.3 điểm
  • Tị (9-11h): 8.3 điểm
  • Thân (15-17h): 7.3 điểm
  • Tuất (19-21h): 7.3 điểm
  • Hợi (21-23h): 8.3 điểm
  16/1/2021
  4/12 năm Canh Tí
  Giáp TíKiến (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 7.1 điểm
  • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
  • Mão (5-7h): 7.1 điểm
  • Ngọ (11-13h): 7.1 điểm
  • Thân (15-17h): 8.1 điểm
  • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
  25/1/2021
  13/12 năm Canh Tí
  Quý DậuThành (Bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp8.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 6.5 điểm
  • Sửu (1-3h): 6.5 điểm
  • Mão (5-7h): 6.5 điểm
  • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
  • Thân (15-17h): 6.5 điểm
  • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
  30/1/2021
  18/12 năm Canh Tí
  Mậu DầnTrừ (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc9.25
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 8.1 điểm
  • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
  • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
  • Tị (9-11h): 7.1 điểm
  • Mùi (13-15h): 7.1 điểm
  • Tuất (19-21h): 7.1 điểm
  31/1/2021
  19/12 năm Canh Tí
  Kỷ MãoMãn (Không bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc7.25
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 6.7 điểm
  • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
  • Mão (5-7h): 6.7 điểm
  • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
  • Thân (15-17h): 6.7 điểm
  • Dậu (17-19h): 6.7 điểm
  1/2/2021
  20/12 năm Canh Tí
  Canh ThìnBình (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Dần (3-5h): 7.9 điểm
  • Thìn (7-9h): 8.9 điểm
  • Tị (9-11h): 7.9 điểm
  • Thân (15-17h): 7.9 điểm
  • Dậu (17-19h): 7.9 điểm
  • Hợi (21-23h): 7.9 điểm
  2/2/2021
  21/12 năm Canh Tí
  Tân TịĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Sửu (1-3h): 6.4 điểm
  • Thìn (7-9h): 6.4 điểm
  • Ngọ (11-13h): 7.4 điểm
  • Mùi (13-15h): 6.4 điểm
  • Tuất (19-21h): 6.4 điểm
  • Hợi (21-23h): 7.4 điểm
  5/2/2021
  24/12 năm Canh Tí
  Giáp ThânNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa6.0
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 7.9 điểm
  • Sửu (1-3h): 6.9 điểm
  • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
  • Tị (9-11h): 6.9 điểm
  • Mùi (13-15h): 6.9 điểm
  • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
  7/2/2021
  26/12 năm Canh Tí
  Bính TuấtThu (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc6.5
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Dần (3-5h): 7.3 điểm
  • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
  • Tị (9-11h): 7.3 điểm
  • Thân (15-17h): 7.3 điểm
  • Dậu (17-19h): 7.3 điểm
  • Hợi (21-23h): 7.3 điểm
  15/2/2021
  4/1 năm Tân Sửu
  Giáp NgọChấp (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp9.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Sửu (1-3h): 6.6 điểm
  • Mão (5-7h): 6.6 điểm
  • Dậu (17-19h): 6.6 điểm
  17/2/2021
  6/1 năm Tân Sửu
  Bính ThânNguy (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa6.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 6.9 điểm
  • Sửu (1-3h): 7.9 điểm
  • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
  • Tị (9-11h): 7.9 điểm
  • Mùi (13-15h): 7.9 điểm
  • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
  19/2/2021
  8/1 năm Tân Sửu
  Mậu TuấtThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 6.1 điểm
  • Dần (3-5h): 8.1 điểm
  • Mão (5-7h): 6.1 điểm
  • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
  • Tị (9-11h): 9.1 điểm
  • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
  • Thân (15-17h): 8.1 điểm
  • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
  • Hợi (21-23h): 9.1 điểm
  20/2/2021
  9/1 năm Tân Sửu
  Kỷ HợiThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc5.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Sửu (1-3h): 6.3 điểm
  • Thìn (7-9h): 7.3 điểm
  • Ngọ (11-13h): 6.3 điểm
  • Mùi (13-15h): 6.3 điểm
  • Tuất (19-21h): 7.3 điểm
  • Hợi (21-23h): 7.3 điểm
  21/2/2021
  10/1 năm Tân Sửu
  Canh TíKhai (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 6.5 điểm
  • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
  • Mão (5-7h): 7.5 điểm
  • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
  • Thân (15-17h): 6.5 điểm
  • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
  25/2/2021
  14/1 năm Tân Sửu
  Giáp ThìnMãn (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Dần (3-5h): 7.7 điểm
  • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
  • Tị (9-11h): 8.7 điểm
  • Thân (15-17h): 7.7 điểm
  • Dậu (17-19h): 8.7 điểm
  • Hợi (21-23h): 8.7 điểm
  6/3/2021
  23/1 năm Tân Sửu
  Quý SửuBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Dần (3-5h): 7.7 điểm
  • Mão (5-7h): 7.7 điểm
  • Tị (9-11h): 6.7 điểm
  • Thân (15-17h): 7.7 điểm
  • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
  • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
  17/3/2021
  5/2 năm Tân Sửu
  Giáp TíKhai (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
  • Tí (11-1h): 6.7 điểm
  • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
  • Mão (5-7h): 6.7 điểm
  • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
  • Thân (15-17h): 7.7 điểm
  • Dậu (17-19h): 6.7 điểm
  26/3/2021
  14/2 năm Tân Sửu
  Quý DậuPhá (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
  Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   31/3/2021
   19/2 năm Tân Sửu
   Mậu DầnBế (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
   • Tị (9-11h): 7.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
   1/4/2021
   20/2 năm Tân Sửu
   Kỷ MãoKiến (Không bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.7 điểm
   • Mão (5-7h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.7 điểm
   2/4/2021
   21/2 năm Tân Sửu
   Canh ThìnTrừ (Bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 7.3 điểm
   • Thân (15-17h): 7.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.3 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.3 điểm
   3/4/2021
   22/2 năm Tân Sửu
   Tân TịMãn (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.4 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.4 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.4 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.4 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.4 điểm
   6/4/2021
   25/2 năm Tân Sửu
   Giáp ThânChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa9.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 8.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   8/4/2021
   27/2 năm Tân Sửu
   Bính TuấtNguy (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   16/4/2021
   5/3 năm Tân Sửu
   Giáp NgọBình (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.5 điểm
   • Thân (15-17h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   18/4/2021
   7/3 năm Tân Sửu
   Bính ThânChấp (Bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.0 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.0 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.0 điểm
   • Tị (9-11h): 8.0 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.0 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.0 điểm
   20/4/2021
   9/3 năm Tân Sửu
   Mậu TuấtPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.5 điểm
   • Tị (9-11h): 6.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.5 điểm
   21/4/2021
   10/3 năm Tân Sửu
   Kỷ HợiNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.5 điểm
   22/4/2021
   11/3 năm Tân Sửu
   Canh TíThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.9 điểm
   • Mão (5-7h): 6.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.9 điểm
   • Thân (15-17h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.9 điểm
   26/4/2021
   15/3 năm Tân Sửu
   Giáp ThìnKiến (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.1 điểm
   • Dần (3-5h): 9.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 9.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   5/5/2021
   24/3 năm Tân Sửu
   Quý SửuThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.0 điểm
   • Mão (5-7h): 8.0 điểm
   • Tị (9-11h): 8.0 điểm
   • Thân (15-17h): 7.0 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.0 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.0 điểm
   16/5/2021
   5/4 năm Tân Sửu
   Giáp TíThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   25/5/2021
   14/4 năm Tân Sửu
   Quý DậuĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.4 điểm
   • Mão (5-7h): 7.4 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.4 điểm
   • Thân (15-17h): 6.4 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.4 điểm
   30/5/2021
   19/4 năm Tân Sửu
   Mậu DầnThu (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 7.3 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.3 điểm
   31/5/2021
   20/4 năm Tân Sửu
   Kỷ MãoKhai (Bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   1/6/2021
   21/4 năm Tân Sửu
   Canh ThìnBế (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   2/6/2021
   22/4 năm Tân Sửu
   Tân TịKiến (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   5/6/2021
   25/4 năm Tân Sửu
   Giáp ThânBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa7.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 9.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 9.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 9.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 9.1 điểm
   7/6/2021
   27/4 năm Tân Sửu
   Bính TuấtChấp (Bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   15/6/2021
   6/5 năm Tân Sửu
   Giáp NgọTrừ (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp9.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.3 điểm
   • Mão (5-7h): 7.3 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.3 điểm
   • Thân (15-17h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.3 điểm
   17/6/2021
   8/5 năm Tân Sửu
   Bính ThânBình (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 8.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   19/6/2021
   10/5 năm Tân Sửu
   Mậu TuấtChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   20/6/2021
   11/5 năm Tân Sửu
   Kỷ HợiPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.9 điểm
   21/6/2021
   12/5 năm Tân Sửu
   Canh TíNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   25/6/2021
   16/5 năm Tân Sửu
   Giáp ThìnKhai (Bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.1 điểm
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 9.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 9.1 điểm
   4/7/2021
   25/5 năm Tân Sửu
   Quý SửuNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   15/7/2021
   6/6 năm Tân Sửu
   Giáp TíPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.9 điểm
   • Mão (5-7h): 6.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.9 điểm
   • Thân (15-17h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.9 điểm
   24/7/2021
   15/6 năm Tân Sửu
   Quý DậuMãn (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   29/7/2021
   20/6 năm Tân Sửu
   Mậu DầnNguy (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc6.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.4 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.4 điểm
   • Tị (9-11h): 6.4 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.4 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.4 điểm
   30/7/2021
   21/6 năm Tân Sửu
   Kỷ MãoThành (Bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 7.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
   31/7/2021
   22/6 năm Tân Sửu
   Canh ThìnThu (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   1/8/2021
   23/6 năm Tân Sửu
   Tân TịKhai (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   4/8/2021
   26/6 năm Tân Sửu
   Giáp ThânTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa9.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.7 điểm
   6/8/2021
   28/6 năm Tân Sửu
   Bính TuấtBình (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.9 điểm
   • Tị (9-11h): 8.9 điểm
   • Thân (15-17h): 8.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.9 điểm
   14/8/2021
   7/7 năm Tân Sửu
   Giáp NgọBế (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.2 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.2 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.2 điểm
   16/8/2021
   9/7 năm Tân Sửu
   Bính ThânTrừ (Bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.5 điểm
   • Tị (9-11h): 8.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.5 điểm
   18/8/2021
   11/7 năm Tân Sửu
   Mậu TuấtBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.1 điểm
   • Dần (3-5h): 9.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 9.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   19/8/2021
   12/7 năm Tân Sửu
   Kỷ HợiĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   20/8/2021
   13/7 năm Tân Sửu
   Canh TíChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.6 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.6 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.6 điểm
   24/8/2021
   17/7 năm Tân Sửu
   Giáp ThìnThành (Bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.9 điểm
   • Tị (9-11h): 7.9 điểm
   • Thân (15-17h): 8.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.9 điểm
   2/9/2021
   26/7 năm Tân Sửu
   Quý SửuChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   13/9/2021
   7/8 năm Tân Sửu
   Giáp TíĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   22/9/2021
   16/8 năm Tân Sửu
   Quý DậuTrừ (Bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 7.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.1 điểm
   • Thân (15-17h): 6.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
   27/9/2021
   21/8 năm Tân Sửu
   Mậu DầnChấp (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.7 điểm
   28/9/2021
   22/8 năm Tân Sửu
   Kỷ MãoPhá (Không bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.3 điểm
   • Mão (5-7h): 6.3 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.3 điểm
   29/9/2021
   23/8 năm Tân Sửu
   Canh ThìnNguy (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   30/9/2021
   24/8 năm Tân Sửu
   Tân TịThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp8.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   3/10/2021
   27/8 năm Tân Sửu
   Giáp ThânBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa7.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.5 điểm
   • Tị (9-11h): 6.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.5 điểm
   5/10/2021
   29/8 năm Tân Sửu
   Bính TuấtTrừ (Bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   13/10/2021
   8/9 năm Tân Sửu
   Giáp NgọThu (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 7.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 6.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.1 điểm
   15/10/2021
   10/9 năm Tân Sửu
   Bính ThânBế (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.1 điểm
   17/10/2021
   12/9 năm Tân Sửu
   Mậu TuấtTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 8.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.7 điểm
   18/10/2021
   13/9 năm Tân Sửu
   Kỷ HợiMãn (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   19/10/2021
   14/9 năm Tân Sửu
   Canh TíBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 7.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
   • Thân (15-17h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
   23/10/2021
   18/9 năm Tân Sửu
   Giáp ThìnNguy (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   1/11/2021
   27/9 năm Tân Sửu
   Quý SửuBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.7 điểm
   • Mão (5-7h): 8.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 8.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   12/11/2021
   8/10 năm Tân Sửu
   Giáp TíMãn (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   21/11/2021
   17/10 năm Tân Sửu
   Quý DậuBế (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   26/11/2021
   22/10 năm Tân Sửu
   Mậu DầnBình (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.9 điểm
   • Tị (9-11h): 7.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.9 điểm
   27/11/2021
   23/10 năm Tân Sửu
   Kỷ MãoĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.2 điểm
   • Mão (5-7h): 7.2 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.2 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.2 điểm
   28/11/2021
   24/10 năm Tân Sửu
   Canh ThìnChấp (Bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.5 điểm
   • Tị (9-11h): 8.5 điểm
   • Thân (15-17h): 8.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.5 điểm
   29/11/2021
   25/10 năm Tân Sửu
   Tân TịPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.5 điểm
   2/12/2021
   28/10 năm Tân Sửu
   Giáp ThânThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa7.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 7.3 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.3 điểm
   4/12/2021
   1/11 năm Tân Sửu
   Bính TuấtBế (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc5.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.5 điểm
   • Tị (9-11h): 6.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.5 điểm
   12/12/2021
   9/11 năm Tân Sửu
   Giáp NgọNguy (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
   14/12/2021
   11/11 năm Tân Sửu
   Bính ThânThu (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa5.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.5 điểm
   • Tị (9-11h): 8.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.5 điểm
   16/12/2021
   13/11 năm Tân Sửu
   Mậu TuấtBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc5.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.4 điểm
   • Tị (9-11h): 6.4 điểm
   • Thân (15-17h): 7.4 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.4 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.4 điểm
   17/12/2021
   14/11 năm Tân Sửu
   Kỷ HợiKiến (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.5 điểm
   18/12/2021
   15/11 năm Tân Sửu
   Canh TíTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.1 điểm
   • Thân (15-17h): 6.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.1 điểm
   22/12/2021
   19/11 năm Tân Sửu
   Giáp ThìnĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 8.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   31/12/2021
   28/11 năm Tân Sửu
   Quý SửuTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 8.5 điểm
   • Tị (9-11h): 8.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.5 điểm
   11/1/2022
   9/12 năm Tân Sửu
   Giáp TíKiến (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   20/1/2022
   18/12 năm Tân Sửu
   Quý DậuThu (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.9 điểm
   • Mão (5-7h): 6.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.9 điểm
   25/1/2022
   23/12 năm Tân Sửu
   Mậu DầnTrừ (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 7.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.1 điểm
   26/1/2022
   24/12 năm Tân Sửu
   Kỷ MãoMãn (Không bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Mão (5-7h): 7.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.9 điểm
   • Thân (15-17h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.9 điểm
   27/1/2022
   25/12 năm Tân Sửu
   Canh ThìnBình (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.9 điểm
   • Tị (9-11h): 8.9 điểm
   • Thân (15-17h): 8.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.9 điểm
   28/1/2022
   26/12 năm Tân Sửu
   Tân TịĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.4 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.4 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.4 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.4 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.4 điểm
   31/1/2022
   29/12 năm Tân Sửu
   Giáp ThânNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa6.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   2/2/2022
   2/1 năm Nhâm Dần
   Bính TuấtThu (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Thân (15-17h): 7.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.3 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.3 điểm
   10/2/2022
   10/1 năm Nhâm Dần
   Giáp NgọChấp (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp9.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.6 điểm
   • Mão (5-7h): 6.6 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.6 điểm
   12/2/2022
   12/1 năm Nhâm Dần
   Bính ThânNguy (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   14/2/2022
   14/1 năm Nhâm Dần
   Mậu TuấtThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.5 điểm
   • Tị (9-11h): 8.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.5 điểm
   15/2/2022
   15/1 năm Nhâm Dần
   Kỷ HợiKhai (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.9 điểm
   16/2/2022
   16/1 năm Nhâm Dần
   Canh TíBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.3 điểm
   • Mão (5-7h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.3 điểm
   20/2/2022
   20/1 năm Nhâm Dần
   Giáp ThìnMãn (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 8.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.7 điểm
   1/3/2022
   29/1 năm Nhâm Dần
   Quý SửuBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 7.5 điểm
   • Tị (9-11h): 6.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.5 điểm
   12/3/2022
   10/2 năm Nhâm Dần
   Giáp TíKhai (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   21/3/2022
   19/2 năm Nhâm Dần
   Quý DậuPhá (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.7 điểm
   • Mão (5-7h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.7 điểm
   26/3/2022
   24/2 năm Nhâm Dần
   Mậu DầnBế (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.9 điểm
   • Tị (9-11h): 6.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.9 điểm
   27/3/2022
   25/2 năm Nhâm Dần
   Kỷ MãoKiến (Không bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   28/3/2022
   26/2 năm Nhâm Dần
   Canh ThìnTrừ (Bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Thân (15-17h): 8.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.3 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.3 điểm
   29/3/2022
   27/2 năm Nhâm Dần
   Tân TịMãn (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.4 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.4 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.4 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.4 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.4 điểm
   1/4/2022
   1/3 năm Nhâm Dần
   Giáp ThânChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa9.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.1 điểm
   3/4/2022
   3/3 năm Nhâm Dần
   Bính TuấtNguy (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   11/4/2022
   11/3 năm Nhâm Dần
   Giáp NgọBình (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.5 điểm
   • Thân (15-17h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   13/4/2022
   13/3 năm Nhâm Dần
   Bính ThânChấp (Bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.8 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.8 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.8 điểm
   • Tị (9-11h): 7.8 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.8 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.8 điểm
   15/4/2022
   15/3 năm Nhâm Dần
   Mậu TuấtNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   16/4/2022
   16/3 năm Nhâm Dần
   Kỷ HợiThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   17/4/2022
   17/3 năm Nhâm Dần
   Canh TíThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.3 điểm
   • Mão (5-7h): 6.3 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.3 điểm
   • Thân (15-17h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.3 điểm
   21/4/2022
   21/3 năm Nhâm Dần
   Giáp ThìnKiến (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.1 điểm
   • Dần (3-5h): 9.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 9.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   30/4/2022
   30/3 năm Nhâm Dần
   Quý SửuThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.8 điểm
   • Mão (5-7h): 7.8 điểm
   • Tị (9-11h): 7.8 điểm
   • Thân (15-17h): 6.8 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.8 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.8 điểm
   11/5/2022
   11/4 năm Nhâm Dần
   Giáp TíThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.9 điểm
   • Mão (5-7h): 7.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.9 điểm
   • Thân (15-17h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.9 điểm
   20/5/2022
   20/4 năm Nhâm Dần
   Quý DậuChấp (Bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.8 điểm
   • Mão (5-7h): 6.8 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.8 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.8 điểm
   25/5/2022
   25/4 năm Nhâm Dần
   Mậu DầnThu (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 7.3 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.3 điểm
   26/5/2022
   26/4 năm Nhâm Dần
   Kỷ MãoKhai (Bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   27/5/2022
   27/4 năm Nhâm Dần
   Canh ThìnBế (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
   • Tị (9-11h): 7.9 điểm
   • Thân (15-17h): 7.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.9 điểm
   28/5/2022
   28/4 năm Nhâm Dần
   Tân TịKiến (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.9 điểm
   31/5/2022
   2/5 năm Nhâm Dần
   Giáp ThânBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa7.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 8.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   2/6/2022
   4/5 năm Nhâm Dần
   Bính TuấtChấp (Bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   10/6/2022
   12/5 năm Nhâm Dần
   Giáp NgọTrừ (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp9.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.3 điểm
   • Mão (5-7h): 7.3 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.3 điểm
   • Thân (15-17h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.3 điểm
   12/6/2022
   14/5 năm Nhâm Dần
   Bính ThânBình (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.4 điểm
   • Sửu (1-3h): 8.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.4 điểm
   • Tị (9-11h): 8.4 điểm
   • Mùi (13-15h): 8.4 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.4 điểm
   14/6/2022
   16/5 năm Nhâm Dần
   Mậu TuấtChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   15/6/2022
   17/5 năm Nhâm Dần
   Kỷ HợiPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.9 điểm
   16/6/2022
   18/5 năm Nhâm Dần
   Canh TíNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.3 điểm
   • Mão (5-7h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.3 điểm
   20/6/2022
   22/5 năm Nhâm Dần
   Giáp ThìnBế (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   29/6/2022
   1/6 năm Nhâm Dần
   Quý SửuNguy (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Tị (9-11h): 7.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.5 điểm
   10/7/2022
   12/6 năm Nhâm Dần
   Giáp TíPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.9 điểm
   • Mão (5-7h): 6.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.9 điểm
   • Thân (15-17h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.9 điểm
   19/7/2022
   21/6 năm Nhâm Dần
   Quý DậuBình (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   24/7/2022
   26/6 năm Nhâm Dần
   Mậu DầnNguy (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc6.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.4 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.4 điểm
   • Tị (9-11h): 6.4 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.4 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.4 điểm
   25/7/2022
   27/6 năm Nhâm Dần
   Kỷ MãoThành (Bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.4 điểm
   • Mão (5-7h): 7.4 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.4 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.4 điểm
   26/7/2022
   28/6 năm Nhâm Dần
   Canh ThìnThu (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Thân (15-17h): 8.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.3 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.3 điểm
   27/7/2022
   29/6 năm Nhâm Dần
   Tân TịKhai (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   30/7/2022
   2/7 năm Nhâm Dần
   Giáp ThânTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa9.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.3 điểm
   1/8/2022
   4/7 năm Nhâm Dần
   Bính TuấtBình (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.1 điểm
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 9.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   9/8/2022
   12/7 năm Nhâm Dần
   Giáp NgọBế (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.3 điểm
   • Thân (15-17h): 6.3 điểm
   11/8/2022
   14/7 năm Nhâm Dần
   Bính ThânTrừ (Bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.3 điểm
   13/8/2022
   16/7 năm Nhâm Dần
   Mậu TuấtBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.1 điểm
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 9.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 9.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   14/8/2022
   17/7 năm Nhâm Dần
   Kỷ HợiĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   15/8/2022
   18/7 năm Nhâm Dần
   Canh TíChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.6 điểm
   • Thân (15-17h): 6.6 điểm
   19/8/2022
   22/7 năm Nhâm Dần
   Giáp ThìnThu (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 7.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.1 điểm
   28/8/2022
   2/8 năm Nhâm Dần
   Quý SửuChấp (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.1 điểm
   • Mão (5-7h): 7.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.1 điểm
   8/9/2022
   13/8 năm Nhâm Dần
   Giáp TíĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Mão (5-7h): 7.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   17/9/2022
   22/8 năm Nhâm Dần
   Quý DậuTrừ (Bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.9 điểm
   • Mão (5-7h): 6.9 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.9 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.9 điểm
   22/9/2022
   27/8 năm Nhâm Dần
   Mậu DầnPhá (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.7 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.7 điểm
   23/9/2022
   28/8 năm Nhâm Dần
   Kỷ MãoNguy (Không bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   24/9/2022
   29/8 năm Nhâm Dần
   Canh ThìnNguy (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.5 điểm
   • Tị (9-11h): 7.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.5 điểm
   25/9/2022
   30/8 năm Nhâm Dần
   Tân TịThành (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp8.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.5 điểm
   28/9/2022
   3/9 năm Nhâm Dần
   Giáp ThânBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa7.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
   • Tị (9-11h): 6.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
   30/9/2022
   5/9 năm Nhâm Dần
   Bính TuấtTrừ (Bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   8/10/2022
   13/9 năm Nhâm Dần
   Giáp NgọThu (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Thân (15-17h): 6.9 điểm
   10/10/2022
   15/9 năm Nhâm Dần
   Bính ThânBế (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 7.9 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.9 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.9 điểm
   • Tị (9-11h): 6.9 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.9 điểm
   12/10/2022
   17/9 năm Nhâm Dần
   Mậu TuấtTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.7 điểm
   • Tị (9-11h): 7.7 điểm
   • Thân (15-17h): 7.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   13/10/2022
   18/9 năm Nhâm Dần
   Kỷ HợiMãn (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.7 điểm
   14/10/2022
   19/9 năm Nhâm Dần
   Canh TíBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 6.5 điểm
   • Mão (5-7h): 6.5 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.5 điểm
   • Thân (15-17h): 7.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.5 điểm
   18/10/2022
   23/9 năm Nhâm Dần
   Giáp ThìnNguy (Không bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa6.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.7 điểm
   • Tị (9-11h): 6.7 điểm
   • Thân (15-17h): 6.7 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   27/10/2022
   3/10 năm Nhâm Dần
   Quý SửuBình (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.9 điểm
   • Mão (5-7h): 7.9 điểm
   • Tị (9-11h): 8.9 điểm
   • Thân (15-17h): 8.9 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.9 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.9 điểm
   7/11/2022
   14/10 năm Nhâm Dần
   Giáp TíMãn (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 8.1 điểm
   • Thân (15-17h): 8.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   16/11/2022
   23/10 năm Nhâm Dần
   Quý DậuBế (Không bổ trợ)Bình hòaLục HạiTương hợp6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.3 điểm
   • Mão (5-7h): 6.3 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.3 điểm
   21/11/2022
   28/10 năm Nhâm Dần
   Mậu DầnĐịnh (Bổ trợ)Bình hòaTam HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 9.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 9.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 9.1 điểm
   • Tị (9-11h): 8.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Mùi (13-15h): 9.1 điểm
   • Tuất (19-21h): 9.1 điểm
   22/11/2022
   29/10 năm Nhâm Dần
   Kỷ MãoChấp (Bổ trợ)Bình hòaLục HợpXung khắc9.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.6 điểm
   • Mão (5-7h): 6.6 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.6 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.6 điểm
   23/11/2022
   30/10 năm Nhâm Dần
   Canh ThìnChấp (Bổ trợ)Bình hòaLục xungTương hợp8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Thân (15-17h): 8.3 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.3 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.3 điểm
   24/11/2022
   1/11 năm Nhâm Dần
   Tân TịPhá (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaTương hợp7.25
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Ngọ (11-13h): 6.7 điểm
   27/11/2022
   4/11 năm Nhâm Dần
   Giáp ThânThu (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaBình hòa6.0
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.5 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.5 điểm
   • Tị (9-11h): 8.5 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.5 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.5 điểm
   29/11/2022
   6/11 năm Nhâm Dần
   Bính TuấtBế (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaXung khắc5.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.5 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.5 điểm
   • Tị (9-11h): 6.5 điểm
   • Thân (15-17h): 6.5 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.5 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.5 điểm
   7/12/2022
   14/11 năm Nhâm Dần
   Giáp NgọNguy (Không bổ trợ)Bình hòaTam HợpTương hợp7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.3 điểm
   • Thân (15-17h): 6.3 điểm
   9/12/2022
   16/11 năm Nhâm Dần
   Bính ThânThu (Không bổ trợ)Tương xungBình hòaBình hòa5.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 8.3 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.3 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Mùi (13-15h): 7.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 7.3 điểm
   11/12/2022
   18/11 năm Nhâm Dần
   Mậu TuấtBế (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc5.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 6.4 điểm
   • Thìn (7-9h): 7.4 điểm
   • Tị (9-11h): 6.4 điểm
   • Thân (15-17h): 6.4 điểm
   • Dậu (17-19h): 7.4 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.4 điểm
   12/12/2022
   19/11 năm Nhâm Dần
   Kỷ HợiKiến (Không bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc6.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Sửu (1-3h): 6.7 điểm
   • Thìn (7-9h): 6.7 điểm
   • Ngọ (11-13h): 7.7 điểm
   • Mùi (13-15h): 6.7 điểm
   • Tuất (19-21h): 6.7 điểm
   • Hợi (21-23h): 6.7 điểm
   13/12/2022
   20/11 năm Nhâm Dần
   Canh TíTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc8.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Tí (11-1h): 6.1 điểm
   • Sửu (1-3h): 7.1 điểm
   • Mão (5-7h): 6.1 điểm
   • Ngọ (11-13h): 6.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 6.1 điểm
   17/12/2022
   24/11 năm Nhâm Dần
   Giáp ThìnChấp (Bổ trợ)Bình hòaLục xungBình hòa8.5
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 7.1 điểm
   • Thìn (7-9h): 8.1 điểm
   • Tị (9-11h): 7.1 điểm
   • Thân (15-17h): 7.1 điểm
   • Dậu (17-19h): 8.1 điểm
   • Hợi (21-23h): 7.1 điểm
   26/12/2022
   4/12 năm Nhâm Dần
   Quý SửuTrừ (Bổ trợ)Bình hòaBình hòaXung khắc7.75
   Các giờ tốt có thể tiến hành động thổ trong ngày này:
   • Dần (3-5h): 8.3 điểm
   • Mão (5-7h): 7.3 điểm
   • Tị (9-11h): 8.3 điểm
   • Thân (15-17h): 8.3 điểm
   • Tuất (19-21h): 8.3 điểm
   • Hợi (21-23h): 8.3 điểm