Căn nhà hướng nam 202 độ và cách luận giải phong thủy

PHONG THỦY TỔNG QUAN Nam mệnh Sinh vào ngày: 21/4/1986 Sinh giờ: Tân Tị (9-11h) Nhằm: Ngày 13 tháng 3 năm Bính Dần (Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Dần) Hành bản mệnh: Hỏa (Lư Trung Hỏa) Quẻ mệnh: Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh Ứng với tuổi: Dương Nam Vận dụng nguyên […]