Phong Thủy VIETAA

Bài viết

Khóa học phong thủy nhà ở

Lập tinh bàn nguyệt vận

Lập tinh bàn nguyệt vận, hay phi tinh nguyệt vận là phép phi tinh theo từng tháng. Đây là loại hình phi tinh phổ biến

Chi tiết »
Khóa học phong thủy nhà ở

Lập tinh bàn niên vận

Lập tinh bàn niên vận, hay phi tinh niên vận là phép phi tinh theo từng năm. Đây là loại hình phi tinh phổ biến

Chi tiết »

Phổ biến nhất: