Phong Thủy VIETAA

Bài viết

Bài viết

Thiên can là gì

Thiên can là một khái niệm thường gặp khi nói về tuổi của một người. Nó gọi tắt là Can, trong chữ Can chi. Vậy

Chi tiết »
Bài viết

Địa chi là gì

Địa chi là một khái niệm thường gặp khi nói về tuổi của một người. Nó gọi tắt là Chi, trong chữ Can chi. Vậy

Chi tiết »

Phổ biến nhất: