Lục thập tứ quái là gì

Lục thập tứ quái là một khái niệm thường gặp trong Kinh dịch. Và được ứng dụng trong nhiều khoa luận đoán như phong thủy, bát tự hà lạc… Lục thập tứ quái là gì Lục thập tứ quái nghĩa là 64 quẻ. Lục thập tứ là sáu mươi tư. Quái là quẻ. Đây là […]

Tứ tượng là gì

Tứ tượng là một khái niệm thường gặp trong Kinh dịch, và cũng được ứng dụng trong phong thủy. Đây là khái niệm chỉ bốn tượng: thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương. Tứ tượng là gì Trong Kinh Dịch, khái niệm này có liên quan chặt chẽ với thuyết Âm-Dương, tương ứng với […]

Vô cực là gì

Vô cực là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phong thủy. Vậy nó là gì, hiểu thế nào cho đúng? Vô cực là gì Đó là một trạng thái trống rỗng, khi không có gì. Phong thủy sử dụng khái niệm này để mô tả trạng thái khi […]

Âm dương là gì

Âm dương (hay lưỡng nghi) là một khái niệm được gặp rất nhiều trong cuộc sống. Trong phong thủy, nó cũng được ứng dụng rất nhiều. Âm dương là gì Đây là một khái niệm trong khoa học phương Đông cổ đại. Nó bao gồm 2 thực thể: Âm tượng trưng cho những gì tối, […]

Thái cực là gì

Thái cực là một khái niệm được gặp nhiều trong văn hóa Trung Hoa. Từ võ thuật đến phim ảnh. Và trong phong thủy nó cũng xuất hiện. Thái cực là gì Thái cực (太極) là một thuật ngữ triết học Trung Hoa miêu tả tính toàn thể không hề phân chia của trạng thái […]