Gương bát quái

Gương bát quái là một loại pháp khí phong thủy khá thông dụng. Nó được sử dụng với nhiều mục đích: hóa giải các thế nhà xấu, thu hút tài lộc… Bát quái là gì Bát quái là tám quẻ được phân vị trên một hình tròn. Bao gồm: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, […]

Thế nhà phạm thượng sơn hạ thủy

Thượng sơn hạ thủy là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế nhà rất xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh. Thượng sơn hạ thủy là gì Một ngôi nhà bị phạm thượng sơn hạ thủy khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở vị trí […]

Thế nhà phạm hạ thủy

Hạ thủy là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo hướng. Đây là một thế nhà xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh. Hạ thủy là gì Một ngôi nhà bị phạm hạ thủy khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở cả […]

Thế nhà phạm thượng sơn

Thượng sơn là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo sơn. Đây là một thế nhà xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh. Thượng sơn là gì Một ngôi nhà bị phạm thượng sơn khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở cả […]

Linh phù phong thủy

Linh phù phong thủy là một loại pháp khí phong thủy được chế tác bởi GS.TS.Nguyễn Tiến Đích. Phong thủy VIETAA dựa trên nguyên bản mẫu này để sản xuất, chế tác trên máy khắc laser. Tác dụng của linh phù phong thủy Linh phù phong thủy được sử dụng trong trường hợp thế nhà […]