Phong Thủy VIETAA

Bài viết

Bài viết

Gương bát quái

Gương bát quái là một loại pháp khí phong thủy khá thông dụng. Nó được sử dụng với nhiều mục đích: hóa giải các thế

Chi tiết »
Khóa học phong thủy nhà ở

Thế nhà phạm hạ thủy

Hạ thủy là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo hướng. Đây là một thế nhà xấu

Chi tiết »
Khóa học phong thủy nhà ở

Thế nhà phạm thượng sơn

Thượng sơn là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo sơn. Đây là một thế nhà xấu

Chi tiết »
Bài viết

Linh phù phong thủy

Linh phù phong thủy là một loại pháp khí phong thủy được chế tác bởi GS.TS.Nguyễn Tiến Đích. Phong thủy VIETAA dựa trên nguyên bản

Chi tiết »

Phổ biến nhất: