Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Trạch Thiên Quải (Bình)

Bình: Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối

Giải: Quẻ Quải vừa tốt vừa xấu, giữ được đúng đắn thì tốt, phạm sai lầm là rơi vào tình thế nguy ngập. Nói chung không phải là thời vận tốt, kinh doanh sự nghiệp khó thành. Nếu khôn khéo sẽ thành đạt, nhưng không lớn. Thi cử phải cố gắng mới đạt, mất của khó tìm lại được. Gia đình nếu không giữ gìn dễ bất hoà. Tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn; Đinh: Hợi, Dậu, Mùi. Những người sinh vào tháng ba là đắc cách.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào xấu. Mệnh hợp: cũng gặp phải gian nan, nhưng cẩn thận thì qua khỏi. Mệnh không hợp thì dễ làm liều, thất bại. Nếu tài đức kém thì đừng nên ham danh lợi kẻo chuốc lấy tai vạ. Quan chức đề phòng bị truất giáng, kỷ luật.
  • Hào nhị: Hào tốt. Người biết lo trước, ngừa sau, sửa trị lúc chưa loạn, bảo vệ lúc chưa nguy, dễ thành đạt sự nghiệp. Sinh vào hào này cũng là người có mưu trí, có công danh.
  • Hào tam: Hào tốt, là hào của bậc trượng phu, đức cao, tài trọng, quyết tâm vì nước, trừ hại cho dân, có công lao lớn. Mệnh không hợp cũng là người cương nghị, hay đấu tranh nên dễ gây thù chuốc oán, lo âu về mình. Người thường tính hay kiện cáo, bất đắc chí.
  • Hào tứ: Hào bình, hợp với người tầm thường, tài nhỏ chí to, ít lượng sức mình, chỉ phù hợp với các việc nhỏ. Mệnh hợp: là người biết noi theo lẽ phải, tạo dựng được sự nghiệp.
  • Hào ngũ: Hào tốt, chỉ ngôi cao mà sáng suốt, không bị kẻ phỉnh nịnh làm hỏng việc, gian nan dễ qua. Mệnh không hợp: là kẻ hãnh tiến, không giữ được “trung đạo”, thiên vị, cảm tình, dễ mang hoạ vào thân.
  • Hào thượng: Hào bình, chỉ hợp với những nhà tu hành, người ở ẩn. Còn đối với bậc sĩ phu thì không hợp thời, gian nan vất vả, không có cơ may thăng tiến lại dễ bị dèm pha, chịu thị phi, khiển trách.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết