Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Trạch Phong Đại Quá (Bình)

Bình: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong

Giải: Quẻ Đại Quá chỉ thời vận còn khó khăn, nhiều tầng lớp trung gian cản trở, cần kiên trì cố gắng. Trong xã hội, nhiều việc trọng đại rơi vào tay những kẻ bất tài, tài nhỏ chí to, kế hoạch không sát thực tế nên gây đổ vỡ, như chiếc cột chống nhà không vững. Những tuổi nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu; Đinh: Hợi, Dậu, Mùi. Người gặp quẻ này sinh vào tháng hai là đắc cách.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào tốt, hào, cung kính và cẩn thận thì ít sai lầm. Hào có lợi cho những người tính tình cẩn thận, khiêm nhường. Mệnh hợp: là những người thanh cao, ẩn dật, không màng danh lợi. Mệnh không hợp: cũng là những người có nhân cách tốt, sống thanh bạch.
  • Hào nhị: Hào bình. Người gặp may lúc tuổi già, như già trẻ kết hợp. Người phúc lộc đến muộn, vận may phải chờ. Mệnh hợp: Người về già còn lập công giúp nước yên dân. Mệnh không hợp: người hậu vận tốt, số muộn, về già mới nhiều phúc lộc.
  • Hào tam: Hào xấu, chỉ sự thiếu ngay thẳng công bằng, không đủ năng lực đảm đương công việc. Mệnh hợp: người làm việc lớn nhưng cứng nhắc, không công minh, dân tình không phục, phúc lộc mỏng, không bền. Mệnh không hợp: kẻ hung bạo, cậy mạnh hay ức hiếp người khác, dễ gây nên tai vạ, hình án, gặp nhiều gian nan.
  • Hào tứ: Hào tốt, chỉ người có thế lực vững vàng, đạo đức tốt, như xà nóc to khoẻ, không thiên vị. Công chức nhiều cơ hội thành công. Kẻ sĩ đậu đạt, được sử dụng. Người thường kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp: là người chức trọng quyền cao, rường cột của đất nước, phúc lộc lâu bền. Mệnh không hợp: cũng là những người có công, có phúc lộc dồi dào
  • Hào ngũ: Hào xấu, gặp nghịch cảnh tưởng lợi trước mắt nhưng không có triển vọng. Công việc không có kết quả, kinh doanh khó khăn, sĩ tử khó tiến. Mệnh hợp: người quá cương hoá gàn, quyết định không đúng khó làm nên sự nghiệp. Mệnh không hợp: người gàn, hay làm việc trái khoáy, gặp vất vả, long đong.
  • Hào thượng: Hào xấu, phải xông vào nơi nguy hiểm, lâm nguy, dễ gặp tai nạn, hoặc tổn hao tài sản. Tuy nhiên sĩ tử có thể đỗ cao. Kinh doanh khó khăn, bị lừa, bị mất. Mệnh hợp: người vì nước quên mình, phải đương đầu với hiểm nguy, có thể gặp tử nạn. Mệnh không hợp: cũng là người có ý chí, xông pha nơi khó khăn, nguy hiểm, dễ gặp tai nạn.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết