Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Thuần Khảm (Bình)

Bình: Hãm dã. Hãm hiểm. Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kìm hãm, thắng

Giải: Quẻ Thuần Khảm (hay Trùng Khảm, Tập Khảm) chỉ thời vận còn khó khăn, cần đề phòng mọi việc. Không phải thời để hoàn thành sự nghiệp lớn, chỉ nên kiên trì bồi dưỡng sức lực, lòng tin, chờ thời. Tài vận chưa đến, không nên kinh doanh ngay dễ bị lừa. Kiện tụng bị thua, nên hoà giải ngay từ đầu. Tình yêu và hôn nhân gặp đôi chút trắc trở, lắm kẻ dèm pha, khó tính, nhưng gặp được người đồng chí hướng thì dễ thành lương duyên gắn bó. Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý. Người có quẻ này, sinh vào tháng 10 là gặp cách phú quý thành đạt.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào xấu, chỉ thời cuộc khó khăn. Quan chức dễ bị kỷ luật, sĩ tử khó thành đạt, kinh doanh bế tắc, người thường hay gặp khó khăn, bế tắc. Mệnh hợp: người có cơ mưu, không sa vào chỗ hiểm. Mệnh không hợp: người tài hèn sức nhỏ, không biết thời thế, bị sa vào cạm bẫy, khó khăn.
  • Hào nhị: Hào xấu vừa, chỉ làm được việc nhỏ, việc lớn khó thành. Kinh doanh nhỏ còn được, làm lớn dễ gặp thất bại. Mệnh hợp: là người có mưu lược, thoát được nơi hiểm, qua khỏi tai nạn. Mệnh không hợp: chỉ làm nên việc nhỏ, việc lớn phải cố gắng mới thành công.
  • Hào tam: Hào xấu, thời khó khăn không nên tiến, chỉ nên lùi, yên phận chờ thời. Quan chức khó tiến thủ, sĩ tử khó thành danh, kinh doanh trắc trở. Mệnh hợp: người khôn khéo, biết lấy nhu thắng cương, nhẫn nhục khi cần, nên thoát được gian nguy, giữ được cơ nghiệp. Mệnh không hợp: người sa vào nơi gian nan, nguy hiểm, khó thoát, chịu cảnh sa cơ lỡ vận.
  • Hào tứ: Hào bình, lợi cho người làm công việc lễ tân, trông coi tế tự. Quan chức khó tiến, sĩ tử long đong. Mệnh hợp: người có ơn cũ với cấp trên nên sau được giúp đỡ, thoát khỏi tai nạn, có phúc lộc về sau. Mệnh không hợp: người phúc lộc mỏng, không bền.
  • Hào ngũ: Hào tốt cho mọi người, thời cuộc bình an vô sự, nhưng vẫn là thời khó khăn nên chỉ thành đạt nhỏ. Mệnh hợp: người ở địa vị cao có tài đức, biến nguy thành an, có công cứu nước, phúc lộc cao dầy. Mệnh không hợp: người cũng có địa vị xã hội, thoát cơn hoạn nạn, giữ được phúc lộc.
  • Hào thượng: Hào xấu, như kẻ ở vị trí cao mà vô tài, lỗi bị hình phạt. Quan chức dễ bị truất giáng. Sĩ tử gian nan khó thành đạt. Mệnh hợp: người thất thế, ẩn cư hoặc tu hành. Mệnh không hợp: người tài nhỏ chí to làm tổn hại cơ nghiệp, gian nan vất vả
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết