Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Thiên Thủy Tụng (Hung)

Bình: Luận dã. Bất hòa. Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận

Giải: Quẻ Tụng chỉ thời kỳ khó khăn, nhiều mâu thuấn, lòng người dễ bất hòa, khó hợp tác. Thời cuộc hay phát sinh tranh chấp, nhiều bất trắc, cần đề phòng trong mọi việc. Sự nghiệp khó thành đạt, trừ khi có chỗ dựa là những người có quyền thế và có tín nhiệm. Thời vận không đến, kinh doanh thất thoát, dễ bị lừa đảo, dễ bị cướp đoạt, tốt nhất là nên giữ mình. Xuất hành bất lợi, dễ gặp rủi ro. Kiện tụng kéo dài, khó thắng, nên hòa giải ngay từ đầu thì hơn. Bệnh tật dễ kéo dài, chẩn đoán sai, dễ bị bệnh do ăn uống cẩu thả. Thi cử khó đạt. Tình yêu và hôn nhân không thuận, khó thành. Nếu thành thì tính nết trái nhau, hay cãi nhau, dễ tan vỡ. Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ ;Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. Người gặp quẻ này sinh vào tháng hai là đắc cách, sự nghiệp dễ thành, phúc lộc nhiều

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào bình, bị gièm pha, kiện cáo nhỏ, nhưng cuối cùng qua được. Hoặc bệnh nhẹ kéo dài, sau khỏi. Mệnh hợp là người sáng suốt độ lượng, lập ngôn đúng thời, được tín nhiệm. Mệnh không hợp: người tầm thường, như biết tùy thời lập nghiệp.
  • Hào nhị: Hào xấu, khó tiến thủ, chớ lao vào tranh luận, ganh đua chức vụ, dễ bị tai tiếng xấu. Không hợp số dễ bị theo dõi, kiện cáo, truất giáng, kỷ luật. Mệnh hợp là người có chức vị ở địa phương, không hay tranh giành với ai, giữ được giàu sang, phúc lộc. Mệnh không hợp là người hay gây sự, tranh giành, không được người ưa, khó tiến thủ, an phận thì tránh được tổn thất.
  • Hào tam: Hào tốt, theo nếp cũ thì được bình an, công danh thành đạt, kinh doanh phát triển, giữ được yên vui trong gia tộc. Mệnh hợp cách: người giữ được gia phong cơ nghiệp của tổ tông, có cuộc sống an toàn. Mệnh không hợp: lúc đầu gặp khó khăn, nhưng sau thành công, có phúc lộc.
  • Hào tứ: Hào tốt, dễ thăng tiến trong công tác, cuộc sống bình yên vô sự, có oan được giải. Xấu số hay bị vạ miệng. Mệnh hợp cách: Người sống ngay thẳng, theo thiện đạo, tu đức, sửa lỗi, làm yên nước, lợi nhà, phúc lộc cao dày. Nữ mệnh: có chồng sang, có địa vị xã hội cao. Mệnh không hợp cách: người kiêu căng, tự mãn, khinh người, hay phạm thượng, cuộc sống hay gặp rủi ro, khó yên lành, kém phúc lộc.
  • Hào ngũ: Hào tốt (hào vừa trung, vừa chính), mọi việc gặp may mắn. Quan chức dễ thăng tiến. Kẻ sĩ gặp thời, đỗ đạt, thành công, thành danh. Người thường kinh doanh đắc lợi, tài lộc nhiều. Mệnh hợp là người có tài đức lớn, học rộng đỗ cao, có sự nghiệp hiển vinh, phúc lộc đầy. Mệnh không hợp cũng là người có địa vị, có phúc lộc ở địa phương.
  • Hào thượng: Hào xấu, thành bại khó lường, dễ bị kiện tụng, dễ bị thiệt hại. Mệnh hợp là người phẩm hạnh kém, ham danh lợi bất chấp đạo lý. Mệnh không hợp là kẻ a dua, xu nịnh, làm trái đạo lý, tự tạo ra tai họa, địa vị khó giữ, hao tài tốn của
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết