Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Thiên Sơn Độn (Hung)

Bình: Thoái dã. Ẩn trá. Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt thấy cái lưng

Giải: Quẻ Độn chỉ thời cuộc biến đổi, cái tốt giảm dần, cái xấu thắng thế, không phải là thời thuận lợi cho việc triển khai những công việc mới mẻ, nên duy trì việc cũ thì hơn. Không thích hợp cho việc chuyển đổi công việc hay ngành nghề, không nên đi xa. Tài vận không có, kinh doanh khó phát triển, càng mở rộng càng thất bại. Thi cử bất thành. Bệnh tật dễ nặng nhất là đối với người già. Kiện tụng dễ bị thua. Tình yêu và hôn nhân trắc trở, khó thành. Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân. Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào xấu, phải giữ phận chờ thời, hành động dễ thất bại. Quan chức khó thăng tiến. Sĩ tử chưa gặp thời còn phải kiên nhẫn chờ đợi. Kinh doanh không gặp dịp, kém kết quả. Mệnh hợp cách: gian nan lúc đầu, sau trót lọt. Người có hậu vận, làm nên nghiệp lớn về sau. Mệnh không hợp cách: người không biết lo xa, không tính trước mọi việc nước đến chân mới nhảy, lâm vào cảnh gian nan nguy hiểm.
  • Hào nhị: Hào bình, (như ý hào, màu vàng là màu Hoàng cực, chỉ cái đạo lý trung tâm, lấy đạo lý đó mà ràng buộc mới vững chắc). Hào chỉ người biết duy trì đức hạnh thì làm nên, gặp được quý nhân có thể tạo dựng được sự nghiệp lớn. Số xấu thì lỡ vận, không nắm được thời cơ, khó thành đạt, kinh doanh kém phúc lợi. Đề phòng kẻ dưới kiện cáo, anh em bất hòa. Mệnh hợp cách: người giữ được chí hướng, chấn hưng được sự nghiệp, có công lớn, phúc lộc bền. Mệnh không hợp cách: kẻ làm nghề chăn nuôi có nhiều phúc lợi.
  • Hào tam: Hào bình. Số tất thì công thành danh đạt, có vợ hiền giúp đỡ. Số xấu thì sa cơ, lỡ vận, công việc không thành, ốm đau bệnh hoạn. Mệnh hợp: người có vợ hiền, hầu gái hết lòng giúp đỡ, vượt qua hoạn nạn, tạo dựng được sự nghiệp. Mệnh không hợp cách: kẻ tham danh lợi, ham mê tửu sắc, sa vào tai họa hoặc ốm đau dai dẳng.
  • Hào tứ: Hào xấu, quan chức khó thăng tiến, gặp lúc khó khăn nên về nghỉ thì hơn. Kẻ sĩ không gặp thời, khó thành sự nghiệp. Người thường dễ bị tai vạ bất ngờ, kiện cáo, nghi kỵ. Mệnh hợp cách: người ngay thẳng công bằng, không bị lợi lộc tầm thường quyến trí, tạo dựng được sự nghiệp lớn, được mọi người kính trọng. Mệnh không hợp cách: người biết rút lui đúng thời, có cuộc sống an lạc, sống lâu.
  • Hào ngũ: Hào bình. Hào chỉ người có đức hạnh cộng thêm gặp quý nhân sẽ làm nên việc lớn. Số xấu thì bỏ lỡ thời cơ, sự nghiệp khó thành, kinh doanh kém phát đạt. Mệnh hợp cách: người giữ được chí hướng, chấn hưng được sự nghiệp, có công lớn, phúc lộc bền. Mệnh không hợp cách: không lập được nghiệp lớn, kinh doanh kém phúc lợi.
  • Hào thượng: Hào tốt, thời vận an nhàn. Quan chức dễ thăng tiến. Sĩ tử phải đợi thời. Kinh doanh phát đạt, cơ nghiệp hưng thịnh. Mệnh hợp cách: người có danh tiếng, có vị trí cao sang, quang minh chính đại, phúc lộc cao dầy. Mệnh không hợp cách: cũng là người có cuộc sống sung túc, an nhàn
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết