Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Thiên Địa Bĩ (Hung)

Bình: Tắc dã. Gián cách. Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng

Giải: Quẻ Bĩ chỉ thời vận nhiều nghịch cảnh, mọi việc khó thực hiện, kẻ tiểu nhân thắng thế, người quân tử phải chịu đựng khổ cực để vượt qua thời cuộc. Mọi hi vọng đều khó thành lại dễ phạm sai lầm về phương pháp. Tài vận không có, kinh doanh trắc trở dễ bị lừa đảo, hao tốn sức. Xuất hành nhiều bất trắc. Kiện tụng dễ bị thua thiệt. Thi cử khó tính. Bệnh tật dễ nặng lên. Hôn nhân khó thành. Những tuổi nạp giáp: Quý: Mùi, Tị, Ngọ; Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. Người gặp quẻ này lại sinh tháng bảy là đắc cách, nhiều cơ may thành đạt về đường công danh sự nghiệp.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào bình, như ý hào: ai giữ được điều chính thì tốt. Nhưng ít cơ may, khó thành đạt việc lớn. Nên đề phòng thị phi, gièm pha, kèn cựa. Mệnh hợp: người giữ được trung chính, hết lòng vì công việc, không tư tình, giữ được phúc lộc. Mệnh không hợp: gặp thời gian nan, không có vận may, khó hoàn thành sự nghiệp, khó tiến thủ, biết giữ thân mình thì không nguy.
  • Hào nhị: Hào xấu, thời cuộc đang có lợi cho kẻ tiểu nhân. Người quân tử phải chịu nhịn nhục để cầu lành tránh dữ. Sĩ tử phải đợi thời chịu bĩ. Quan chức khó thăng tiến, không nên tranh giành, có cơ hội tốt hãy hành động. Đề phòng tai tiếng xấu, bị gièm pha, kiện cáo. Mệnh hợp cách: Người biết giữ lòng trung chính, có sự bao dung, chờ thời biến bí tinh thái, có phúc lộc lớn. Mệnh không hợp cách: kẻ tài nhỏ chí to, muốn phát đạt lớn nên thất bại, có thể gặp tai họa, phúc lộc mỏng
  • Hào tam: Hào xấu, thời vận trắng đen không rõ, nhiều tiêu cực phát sinh. Quan chức phải về hưu sớm, phải rút lui, sa thải. Sĩ tử khó bề tiến thân, dễ bị mang tiếng xấu, bị thua kiện. Người thường kinh doanh dễ bị lừa đảo, thất thoát. Mệnh hợp: là ẩn sĩ hay người tu hành, im hơi lặng tiếng cầu an. Hoặc là người có tiếng mà không có miếng, phúc lộc ít. Mệnh không hợp: Kẻ đục nước béo cò, lợi dụng thời vận để làm bậy, để lại tiếng xấu.
  • Hào tứ: Hào tốt, thời vận tốt cho sự lập nghiệp, lập danh kinh doanh. Giải tỏa được những oan ức, bất hòa. Lợi cho hôn nhân và gia đình. Mệnh hợp cách: người có tài đức, gặp thời, được trọng dụng được đề bạt, được thăng tiến nhanh. Sĩ tử thi đỗ cao, lập được sự nghiệp. Mệnh không hợp cách: Cũng là người có nhiều phúc lộc, kinh doanh phát đạt gia đình hạnh phúc.
  • Hào ngũ: Hào tốt, có thể làm nên sư nghiệp lớn, nhưng vào thời sắp biến nên phải có gốc rễ bám vào dân mới bền chặt, như rễ cây dâu bám trong đất. Người thường kinh doanh phát đạt, nhiều tài lộc. Đề phòng thất thoát về sau. Mệnh hợp cách: người có đức lớn, có công lớn với nước, với dân, phúc lộc bền vững. Mệnh không hợp cách: người có tài nhưng không được lòng người, sự nghiệp chóng tàn, phúc lộc mỏng.
  • Hào thượng: Hào tốt, bĩ cực thái lai, oan ức được giải, chức vị mất được phục hồi, bế tắc được khai thông, cấm kị dược thu hẹp hoặc bãi bỏ, mọi việc trước khó sau thuận lợi. Mệnh hợp cách: người có chí lớn, thành đạt khá, có địa vị cao, trước gặp gian nan, sau vui mừng, giữ được phúc lộc bền vững. Mệnh không hợp cách: Người có địa vị quyền quý nhưng công không thành, danh không toại, lại gặp cảnh ngộ gian nan. Mệnh của những người tu hành, bất đắc chí.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết