Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Sơn Trạch Tổn (Hung)

Bình: Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Giải: Quẻ chỉ thời vận khó khăn, suy giảm, cần phải biết tiết chế mọi điều. Nếu ham hố không đương thời, không đúng lúc sẽ dễ dàng thất bại. Công danh sự nghiệp khiêm tốn thì đạt được, như mong ước thì khó thành. Tài vận chưa đến, kinh doanh khó phát đạt. Kiện tụng hao tiền tốn của nên tránh thì hơn. Mất của khó tìm. Tình yêu hôn nhân không thuận lợi. Những tuổi nạp giáp: Đinh: Tỵ, Mão, Sửu; Bính: Tuất, Tý, Dần. Những người gặp quẻ này, sinh tháng bảy đắc nghiệp dễ thành.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào tốt, là dương mạnh đối ứng với hào bốn âm vốn mềm yếu, nói "dừng việc mình lại để cứu người, không lỗi", nhưng phải biết lựa sức mình, là ý muốn chỉ hào mạnh ứng cứu hào yếu. Mệnh hợp là người biết lượng sức mình để cứu người, có kết quả tốt, để lại tiếng thơm. Quan chức mẫn cán, quên việc nhà làm việc nước. Sĩ tử gặp thời, được trọng dụng, đề bạt. Người thường kinh doanh phát đạt, chăm chỉ làm ăn, phúc lộc khá. Mệnh không hợp là người nhanh nhảu đoảng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, không biết lượng sức mình, làm chẳng nên công trạng gì.
  • Hào nhị: Hào tốt, thời vận ít biến động, an lạc, không thành đạt lớn, nhưng không nên làm bừa, giữ chính là tốt. Mệnh hợp là người có đức hạnh, giữ được thanh danh, mọi người kính trọng. Mệnh không hợp cũng là người ngay thẳng, thanh liêm.
  • Hào tam: Hào tốt, là thời vận của sự giao du rộng rãi, hợp tác nhiều người. Mệnh hợp là người giao thiệp rộng, có nhiều bạn hiền, làm nên sự nghiệp, ích nước, lợi nhà. Sĩ tử có nhiều bạn bè tâm giao, thành đạt. Nhà buôn gặp phường hội, nhiều phúc lợi. Mệnh không hợp cũng là người có nhiều bạn tốt, giao thiệp rộng.
  • Hào tứ: Hào tốt, biết sửa mình, dễ thăng tiến, nhiều cơ may. Sĩ tử gặp thời, thành đạt. Kinh doanh phát triển, nhiều phúc lợi. Người ốm khỏi bệnh, chuyện buồn hoá vui. Mệnh hợp là người biết sửa mình để làm việc lớn, sự nghiệp thành đạt, phúc lộc cao dầy. Mệnh không hợp thì lúc trẻ gian nan, về già khá giả. Nếu biết sửa mình sớm sẽ thành đạt khá hơn. Khi có bệnh uống thuốc sớm, sai lầm phải sửa chữa ngay để khỏi di hoạ.
  • Hào ngũ: Hào tốt, người ở ngôi cao biết đem lại lợi ích cho dân. Hào chỉ người có chức vị cao thường là quan chức, gần cấp trên, dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp thời làm nên sự nghiệp. Người thường kinh doanh đạt nhiều phúc lộc. Mệnh hợp: là người được lòng người, làm nên sự nghiệp, phúc lộc cao dầy. Mệnh không hợp cũng là người được mọi ngời yêu mến, có cuộc sống yên vui.
  • Hào thượng: Hào tốt. Hào kết thúc cái tổn, tổn cực lại có lợi, như người hao tổn sức lực vì người khác, được nhiều người yêu mến. Cán bộ, viên chức được dân tín nhiệm, nhiều phúc lộc. Sĩ tử gặp thời, đạt chí hướng. Người thường kinh doanh đắc lợi, được nhiều người giúp đỡ. Mệnh hợp là người hết lòng vì dân, hoàn thành sự nghiệp. Mệnh không hợp thường là người tu hành ẩn sĩ, không cầu danh lợi cá nhân.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết