Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Phong Địa Quan (Bình)

Bình: Quan dã. Quan sát. Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà

Giải: Quẻ Quan chỉ thời vận đang biến động, không lợi cho hành động, mà phải nghiên cứu quan sát kỹ tình huống trước khi tiến hành công việc, tuy nhiên vẫn dễ thất bại. Là thời vận hợp với những nhà nghiên cứu, các học giả để quan sát, rút ra những điều bổ ích cho tư duy, cho cái mới sau này. Tài vận có thể thành công nhưng phải gian khổ theo dõi và quan sát thời cuộc để hành động cho đúng, không thể nóng vội. Xuất hành chưa lợi, kiện tụng dễ dây dưa, nên hòa giải sớm. Bệnh tật biến chuyển bất thường. Thi cử khó dự đoán trước. Tình yêu kém thông suốt, đôi bên còn chưa hiểu nhau. Hôn nhân còn dùng dằng, phải kéo dài một thời gian mới thuận. Những tuổi Nạp Giáp: Tân, Ất hoặc Quý: Mùi, Tỵ, Mão. Người có quẻ này sinh vào tháng tám là đắc cách: Sự nghiệp dễ thành, công danh dễ đạt.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào xấu: Chỉ việc của kẻ tiểu nhân không phải của người quân tử. Giới chức, Sĩ tử gặp gian nan, khó khăn, kinh doanh không hợp vận. Hào của những người ở địa vị thấp kém, và dễ bị người đời chê cười. Mệnh hợp cách: Người thường nhưng biết trọng danh dự, không làm điều sai trái, được mọi người kính nể, có phúc lộc nhỏ. Mệnh không hợp cách: Người tầm thường, nhỏ nhen, hám lợi, nên sai trái không từ việc gì là không làm.
  • Hào nhị: Hào xấu nhưng tốt cho nữ mệnh. Hào của những người không đủ tài đức, địa vị thấp kém. Sĩ tử kém tài đức. Người thường số vất vả, long đong vì cuộc sống, đức mỏng phải nhờ cậy người khác mới hòng làm nên. Mệnh không hợp cách: Người hèn kém, khó làm nên công trạng. Nữ mệnh: Giàu sang, đảm đang, giúp đỡ đắc lực chồng con và hay giúp đỡ người khác.
  • Hào tam: Hào bình. Tốt cho những người biết tiến lui đúng thời, trước sau trung thực. Xấu cho người tiến lui bất kỳ, được mất khôn lường, kinh doanh không kế hoạch. Mệnh hợp cách: Người biết tiến lui hợp đạo, có thủy có chung, được lòng người, tạo được phúc lộc. Mệnh không hợp cách: Không biết cách tiến lui, thủy chung bất nhất, cô độc gian nan.
  • Hào tứ: Hào tốt, chỉ người học rộng tài cao, có khả năng đại diện cho đất nước, biết xem xét tình thế đất nước, tùy thời mà đổi mới. Mệnh hợp cách: Người có tài đức, là rường cột của quốc gia, biết đổi mới đúng thời, phúc lộc cao. Sĩ tử đỗ đạt cao có tiếng ở nước ngoài. Thương gia buôn bán phát đạt ở ngoài nước. Mệnh không hợp cách: Cũng là người có tài, có thể làm công việc ở nước ngoài
  • Hào ngũ: Hào tốt, biết ăn ở đúng mức. Quan chức được dưới tin trên quý, dễ thăng tiến lên cao. Sĩ tử có tài văn chương nổi tiếng. Thương gia phát đạt, nhiều tài lộc. Mệnh hợp cách: Người có quyền lực biết cầu hiền đãi sỹ, lập lên công trạng, có tiếng tăm lớn, phúc lộc cao đầy. Mệnh không hợp cách: Cũng là bậc sỹ phu có đức hạnh cao, có địa vị lớn.
  • Hào thượng: Hào bình (Như ý hào lấy đời mình làm gương cho người). Quan chức hoặc thanh liêm, hoặc bất đắc trí. Kẻ sỹ gian nan khó tìm việc làm, không toại chí. Người thường kinh doanh khó khăn, kém lộc. Mệnh hợp cách: Bậc hiền lương làm gương tốt cho dân, để tiếng thơm lâu dài. Mệnh không hợp cách: Người bất đắc chí, công danh không thành, hoặc nhà tu hành ẩn sỹ.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết