Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Hỏa Trạch Khuê (Hung)

Bình: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên

Giải: Quẻ Khuê chỉ thời vận xấu, công danh sự nghiêp khó thành, tài lộc khó khăn. Thi cử dễ hỏng. Kiện tụng dầy dà, dễ thua , nên dàn hòa ngay từ đầu, xuất hành không lợi. Hôn nhân dễ mâu thuẫn sau này, gia đình không được đoàn kết. Bệnh tật dây dưa phải thay đổi thầy thuốc mới có lợi. Quẻ khuyên nên giữ cái đã có, không nên thay đổi vội vàng. Nên rất khéo léo trong phép xử thế, biến cái bất lợi thành cái có lợi, làm đẹp lòng mọi người bên trong, tỏa ảnh hưởng tốt ra bên ngoài. Không nên làm to những điều dị biệt, gây bất hòa với mọi người, sẽ rất bất lợi. Những tuổi nạp giáp: Đinh: Tị, Mão, Sửu; Kỷ: Dậu, Mùi, Tị. Người có quẻ này lại sinh vào tháng 2 là đắc cách, sự nghiệp dễ thành đạt, tài lộc nhiều.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào tốt, nhưng trước gian nan sau thành đạt, như người có lòng trong trắng cho nên mất lại được. Mệnh hợp là người đức hạnh, kẻ bạo ngược cũng phải chùn. Tuổi lớn sẽ thành đạt. Mệnh không hợp, người lúc trẻ gặp gian nan, sau tuổi già mới khá
  • Hào nhị: Hào tốt, gặp được cấp trên tốt, dễ thăng tiến, sĩ tử đỗ đạt cao, người thường kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp là người có công với nước, phúc lộc cao dầy. Mệnh không hợp cũng là hết lòng vì chủ, được nhiều người giúp đỡ.
  • Hào tam: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Quan chức bị nghi kỵ, gièm pha, sĩ tử bị thất cơ lỡ vận, sau được minh oan, được phục chức, thăng tiến. Người thường gặp khó khăn lúc đầu, sau thành đạt. Mệnh hợp là người trước bị ngược đãi, sau công thành danh toại. Mệnh không hợp là người bị thương tật vì xe cộ, trước khổ sau vui.
  • Hào tứ: Hào tốt, lúc đầu bị cô đơn, sau phúc lộc cao đầy, thăng tiến. Mệnh hợp là người lúc đầu bình thường, sau có nhiều vây cánh, có sự nghiệp cao. Nữ mệnh phúc lớn. Mệnh không hợp là người trước cô đơn, sau nhiều bè bạn.
  • Hào ngũ: Hào tốt,được giúp đỡ, thời cơ thăng tiến, đề đạt kinh doanh phát triển. Mệnh hợp là người có địa vị cao, lập công to, sự nghiệp lớn. Mệnh không hợp là người bị dèm pha kiện tụng hoặc bị thương tật do tai nạn, nhưng sau nhờ được bạn bè.
  • Hào thượng: Hào xấu. Quan chức đa nghi, sĩ tử mờ ám, gian khổ lúc trẻ, về già khá hơn. Mệnh hợp là người trước bị nghi, không được dùng, sau hiểu đúng nên sự nghiệp. Mệnh không hợp là kẻ cô độc, dối trá, gặp nhiều gian nan vất vả.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết