Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Hỏa Lôi Phệ Hạp (Hung)

Bình: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi)

Giải: Quẻ Phệ Hạp chỉ thời vận xấu, có nhiều trở ngại, khó thi thố tài năng, phải là người có quyền thế cao, có quyền tạo dựng luật pháp, mà lại sáng suốt có tài mới phá vỡ được bế tắc. Người bình thường khó có cơ hội tốt, kinh doanh không gặp thời, nhiều khó khăn, có khi phải hao tài tốn của mà không được gì, công việc trở nên khó giải quyết, dây dưa, kiện tụng bất lợi. Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dần, Thìn; Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ. Người có quẻ này, sinh vào tháng 2, tháng 8 là đắc cách, có nhiều cơ may thành đạt, phúc lộc khá.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào xấu. Vì nghĩa lớn mà phải tổn thương việc nhỏ. Gặp vận xấu: bị kỷ luật, truất giáng, thi hỏng, không tìm được việc làm, không được sử dụng, hoặc bị ốm đau. Mệnh hợp là quý nhân, vượt qua được bỉ vận, xây dựng được sự nghiệp. Mệnh không hợp là người nhu nhược, gặp nhiều long đong, vất vả, hoặc người bị bệnh tật, công khó thành, danh khó toại.
  • Hào nhị: Hào xấu, không gặp may, bị quấy nhiễu. Mệnh hợp thường là người có trách nhiệm trông coi người khác, dễ bị mang tiếng. Mệnh không hợp là người bị hình thương, khó bề tiến thủ.
  • Hào tam: Hào xấu, quan chức nhỏ, ít tín nhiệm. Sĩ tử kém tài năng, làm việc dễ thất bại. Mệnh hợp: người chức vụ thấp kém, xử sự thiếu công minh, cứng nhắc, dân không phục. Mệnh không hợp: luôn luôn phải lo cơm áo, số vất vả, gian nan.
  • Hào tứ: Hào tốt, nhiều dịp may thăng tiến, đề bạt. Sĩ tử thi đậu thành danh. Thương gia kinh doanh phát đạt, nhiều tài lộc. Mệnh hợp: người chính trực, không sợ khó khăn, gian khổ, tạo dựng được sự hiển vinh.
  • Hào ngũ: Hào tốt: thời của luật pháp công minh. Quan chức thanh liêm, công bằng được dân tin. Kẻ sĩ nhiều thuận lợi, dễ thành danh. Người thường kinh doanh đắc lợi, nhiều vận may. Mệnh hợp là người có tài, được tín nhiệm. Mệnh không hợp cũng là người giàu sang, phú quý.
  • Hào thượng: Hào xấu, chỉ kẻ chủ quan không nghe ai. Quan chức dễ bị truất giáng, kỷ luật. Kẻ sĩ bị gièm pha, phỉ báng, quấy nhiễu. Mệnh hợp: số khá, làm nên nhưng luôn luôn phải lo nghĩ. Mệnh không hợp: kẻ cường bạo, làm liều dễ bị tù tội.
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết