Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Lục thập tứ quái

Lục thập tứ quái là 64 quẻ kép

Quẻ : Địa Sơn Khiêm (Bình)

Bình: Thoái dã. Cáo thoái. Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, đóng cửa

Giải: Quẻ Khiêm chỉ thời vận tiến tới chỗ bình ổn vô sự, điều chỉnh chỗ thái quá, sự vật tiến tới chỗ cân bằng hơn. Là thời cơ tốt cho triển khai công việc, tuy chưa thể thành công ngay nhưng dần sẽ tiến tới. Tài vận tương lai sẽ đến, nôn nóng sẽ hỏng việc. Sự nghiệp về sau thành đạt, muốn nhanh cũng không được. Xuất hành thuận lợi. Kiện tụng kéo dài, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật dây dưa nhưng về sau khỏi. Thi cử không có gì trở ngại. Tình yêu nên lấy khiêm nhường, tôn trọng lẫn nhau thì có nhiều thuận lợi. Hôn nhân không thể nôn nóng nhưng có thể trở thành lương duyên. Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân. Quý hay Ất: Sửu, Hợi, Dậu.

Phân tích Lục Hào:

  • Hào sơ: Hào tốt cho sự khiêm tốn. Giới chức sát dân. Kẻ sĩ gần quần chúng. Thương gia phát đạt. Số xấu dễ bị kỷ luật, truất giáng. Sĩ tử bị chê trách. Người thường, buôn gian bán lận bị thiệt hại. Mệnh hợp: người khiêm nhường, được nhiều người mến, xây dựng được sự nghiệp, nhiều phúc lộc. Mệnh không hợp: người thô vụng, không đảm đương nổi trách nhiệm, kém phúc lộc. Giới chức được khen thưởng, đề bạt. Sĩ tử thi đậu, được trọng dụng.
  • Hào nhị: Hào tốt, biết kiên trì nhường nhịn, mọi sự gặp may. Giới chức được khen thưởng, đề bạt. Sĩ tử thi đậu, được trọng dụng. Người thường được tiếng tốt, kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp là người kiên trì, khiêm tốn, hợp với việc giảng dạy, tuyên huấn, có tín nhiệm, được mọi người kính trọng. Mệnh không hợp cũng gặp được vận may, dễ tìm công ăn việc làm, có phúc lộc.
  • Hào tam: Hào tốt cho mọi việc. Biết khiêm tốn, nhún mình cầu người thì kết quả tốt, nhiều phúc lộc. Mệnh hợp cách: Người có tài đức hơn người, lập công lớn, phúc lộc nhiều. Mệnh không hợp: cũng là người khiêm nhường, không khoe khoang về mình, được mọi người kính nể.
  • Hào tứ: Hào tốt cho mọi việc, mọi người. Không tốt cho những ai kiêu căng, hợm hĩnh. Mệnh hợp cách: Người có đức khiêm nhường, được lòng mọi người, nhiều phúc lộc. Mệnh không hợp cách: cũng là người khiêm tốn có tiếng trong vùng
  • Hào ngũ: Hào bình: Tốt cho nghề binh, có thời cơ lập công kẻ sĩ dễ lập nghiệp, lập danh. Quan chức thì dễ bị tai tiếng, nghi kỵ. Xấu: dễ bị kiện cáo, bị kỷ luật, tai nạn. Mệnh hợp là người khiêm tốn được lòng mọi người, biết phát huy thế lực lúc cần thiết, như ý hào: “đã được lòng hàng xóm thì khi cần xâm phạt cũng không hại”. Mệnh không hợp: người bình thường thiếu khiêm tốn, khi hữu sự lại muốn phát huy uy quyền, kết quả thành ít bại nhiều.
  • Hào thượng: Hào bình, như người lợi dụng đức khiêm tốn để hành động ra oai thì cũng chỉ thành công trong việc nhỏ. Quan chức được thăng thưởng trong phạm vi nhỏ, nội bộ. Sĩ tử đỗ bằng thấp. Kinh doanh lợi nhỏ. Số xấu bị kiện cáo, hao tài tốn của. Mệnh hợp là người hoàn thành trách nhiệm, lập được công nhỏ, phúc lộc trung bình. Mệnh không hợp là người thành công nhỏ trong phạm vi gia đình, họ tộc
  • Nhấn vào tên quẻ để xem bình giải chi tiết