Tranh phong thủy

Đàn Cá Chép (Mã số: TR1)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Bên Hoa Sen (Mã số: TR2)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Đào Đầu Xuân (Mã số: TR3)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Cúc (Mã số: TR4)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tám Ngựa Phi Nước Kiệu (Mã số: TR6)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Hỏa
Chất liệu: sơn dầu

Bích Đào (Mã số: TR8)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Đào Nở (Mã số: TR10)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Đào Bên Sông (Mã số: TR14)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tám Ngựa Phi Nước Kiệu (Mã số: TR15)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Hỏa
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Sen Phúc Lộc (Mã số: TR17)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Dưới Sen (Mã số: TR18)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Dưới Bóng Hoa Đào (Mã số: TR19)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Tre Mọc Bên Hoa (Mã số: TR24)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Bích Đào (Mã số: TR30)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hai Bông Hoa Đào (Mã số: TR34)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Đào Nở (Mã số: TR41)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở Dưới Ánh Bình Minh (Mã số: TR43)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở Dưới Chân Núi (Mã số: TR44)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở Dưới Ánh Bình Minh (Mã số: TR47)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở Dưới Ánh Hoàng Hôn (Mã số: TR48)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đào Dưới Mây Chiều (Mã số: TR60)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đàn Cá Chép (Mã số: TR64)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Bên Hoa Hồng (Mã số: TR68)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Bơi (Mã số: TR72)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Rừng Cây Dưới Hoàng Hôn (Mã số: TR84)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x100
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Đầm Sen (Mã số: TR97)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cõi Phật (Mã số: TR103)

Đơn giá: 1,799,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x80
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Phong Lan (Mã số: TR5)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hai Bức Phong Lan (Mã số: TR7)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Bên Hoa Sen (Mã số: TR11)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cây Tre (Mã số: TR16)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tre Xanh (Mã số: TR21)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Sen Nở (Mã số: TR22)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Rặng Bích Đào (Mã số: TR23)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Rồng Bay (Mã số: TR25)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Kim
Chất liệu: sơn dầu

Vó Ngựa (Mã số: TR26)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 50x75
Ngũ hành: Hỏa
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở (Mã số: TR28)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tre Dưới Tuyết (Mã số: TR29)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Song Chép (Mã số: TR32)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Tre Non (Mã số: TR35)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Dưới Hoa (Mã số: TR36)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Đầm Sen (Mã số: TR38)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 50x75
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Hướng Dương (Mã số: TR40)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Đức Phật (Mã số: TR45)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 50x75
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Rồng Âm Dương (Mã số: TR46)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Kim
Chất liệu: sơn dầu

Bích Đào Khoe Sắc (Mã số: TR49)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tre Đằng Ngà (Mã số: TR51)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay (Mã số: TR53)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Tám Ngựa Phi Nước Kiệu (Mã số: TR56)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Hỏa
Chất liệu: sơn dầu

Đức Phật (Mã số: TR57)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 50x75
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Lọ Đào (Mã số: TR59)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hướng Phật (Mã số: TR61)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở (Mã số: TR66)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Thưởng Sen (Mã số: TR67)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Dưới Ánh Trăng (Mã số: TR69)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Hai Con Cá (Mã số: TR70)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x80
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Bơi (Mã số: TR73)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x100
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Ngựa Phi (Mã số: TR76)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x80
Ngũ hành: Hỏa
Chất liệu: sơn dầu

Sếu Đầu Đỏ (Mã số: TR79)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x80
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Làng Chài (Mã số: TR81)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x80
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Thư Pháp Trên Người (Mã số: TR86)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Lũy Tre Xanh (Mã số: TR92)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tre Đằng Ngà (Mã số: TR93)

Đơn giá: 1,399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Âm Dương (Mã số: TR9)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Hướng Phật (Mã số: TR12)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Bốn bức họa Tre (Mã số: TR13)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 45x30x4
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Biểu Tượng Rồng (Mã số: TR27)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 50x75
Ngũ hành: Kim
Chất liệu: sơn dầu

Thư Pháp Trung Hoa (Mã số: TR31)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tre Dưới Trăng (Mã số: TR33)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Cảnh Đầm Sen (Mã số: TR39)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Đào Nở Dưới Ánh Trăng (Mã số: TR42)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Âm Dương (Mã số: TR50)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Rồng Bay (Mã số: TR52)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Kim
Chất liệu: sơn dầu

Sếu Trường Thọ (Mã số: TR54)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Huệ (Mã số: TR55)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Lời Phật răn (Mã số: TR58)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 50x75
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Dưới Đầm Sen (Mã số: TR71)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Chép Âm Dương (Mã số: TR74)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Bạch Mã (Mã số: TR75)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x80
Ngũ hành: Hỏa
Chất liệu: sơn dầu

Bạch Hổ (Mã số: TR77)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x80
Ngũ hành: Kim
Chất liệu: sơn dầu

Sếu Trong Bụi (Mã số: TR80)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Rừng (Mã số: TR82)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x100
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Bóng Cây (Mã số: TR85)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Tre Đằng Ngà (Mã số: TR94)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Bông Hoa Hướng Dương (Mã số: TR95)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Nụ Hoa (Mã số: TR96)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Bông Sen (Mã số: TR98)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Phật Từ Bi (Mã số: TR99)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x80
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Thành Tâm (Mã số: TR100)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x80
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Rừng (Mã số: TR104)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x100
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Rừng (Mã số: TR105)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 100x100
Ngũ hành: Thổ
Chất liệu: sơn dầu

Sắc Cháy (Mã số: TR107)

Đơn giá: 999,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hoa Sen (Mã số: TR20)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Cá Chép Âm Dương (Mã số: TR37)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Thủy
Chất liệu: sơn dầu

Hai Chữ Thư Pháp May Mắn và Trường Thọ (Mã số: TR62)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 150x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hai Chữ Thư Pháp May Mắn và Trường Thọ (Mã số: TR63)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hai Chữ Thư Pháp May Mắn và Trường Thọ (Mã số: TR65)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hổ Nằm (Mã số: TR78)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 60x90
Ngũ hành: Kim
Chất liệu: sơn dầu

Thân Cây (Mã số: TR83)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x80
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Thư Pháp Vuông (Mã số: TR87)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Những Mảnh Ghép Thư Pháp (Mã số: TR88)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Quạt Và Thư Pháp (Mã số: TR89)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Thư Pháp Và Cây (Mã số: TR90)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Quạt Và Thư Pháp (Mã số: TR91)

Đơn giá: 699,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x80
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Bức Thư Pháp Màu Đỏ (Mã số: TR101)

Đơn giá: 399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 120x60
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Thư Pháp (Mã số: TR102)

Đơn giá: 399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 160x40
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Hai Mảng Màu Đối Lập (Mã số: TR106)

Đơn giá: 399,000 VNĐ
(giá chưa bao gồm tiền khung và công vận chuyển)
Kích thước: 80x40
Ngũ hành: Mộc
Chất liệu: sơn dầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>