MT01

Vòng đá dành cho người mệnh Thủy, Kim

Vòng đá dành cho người mệnh Thủy, Kim

Giá: 499.000,00 ₫
Mã: MT01

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Thạch anh tóc 10mm
  • Mã não vàng 10mm
  • Mắt mèo 10mm
  • Charm
  • Xi bạc

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Kim
Đường kính 10mm
Chất liệu Thạch anh + Mã não + Mắt mèo