FR10

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Giá: 399.000,00 ₫
Mã: FR10

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Thạch anh hồng 10mm
  • Mã nào hồng 10mm
  • Xi bạc

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Hỏa
Đường kính 10mm
Chất liệu Thạch anh + Mã não