FR08

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Giá: 449.000,00 ₫
Mã: FR08

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Thạch anh tím 10mm
  • Thạch anh ưu linh 10mm
  • Xi bạc

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Hỏa
Đường kính 10mm
Chất liệu Thạch anh