FR04

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Giá: 549.000,00 đ
Mã: FR04

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Thạch anh ư linh 8mm
  • San hô trắng 10mm
  • Mã não hồng 10m
  • Xi bạc

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Hỏa
Đường kính 10mm
Chất liệu Thạch anh + Mã não + San hô