FR02

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Vòng đá dành cho người mệnh Thổ, Hỏa

Giá: 499.000,00 ₫
Mã: FR02

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Mã não hồng 10mm
  • Mắt mèo trắng 10mm
  • Charm
  • Xi bạc

Tính năng

Ngũ Hành Hỏa
Đường kính 10mm
Chất liệu Mã não + Mắt mèo