ER08

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Giá: 649.000,00 ₫
Mã: ER08

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Mã não vàng 10mm
  • Charm

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Thổ
Đường kính 10mm
Chất liệu Mã não