ER03

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Giá: 299.000,00 ₫
Mã: ER03

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Mã não vàng 10mm
  • San hô trắng 10mm
  • Xi bạc

Tính năng

Ngũ Hành Thổ
Đường kính 10mm
Chất liệu Mã não + San hô