ER01

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Giá: 499.000,00 ₫
Mã: ER01

Mô tả

Vòng đá được kết thành từ:

  • Thạch anh khói nâu 10mm
  • Mã não vàng 10mm
  • Charm
  • Xi bạc

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Thổ
Đường kính 10mm
Chất liệu Thạch anh + Mã não