BER03

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Vòng đá dành cho người mệnh Kim, Thổ

Giá: 549.000,00 ₫
Mã: BER03

Mô tả

Vòng đá được kết từ:

  • Mắt hổ vàng nâu 8mm
  • Thạch anh khói nâu 8mm

[no-toc]

Tính năng

Ngũ Hành Thổ
Đường kính 8mm
Chất liệu Mắt hổ + Thạch anh